در این  مقاله روشهای  نمونه برداری  و بسته بندی  نمونه های  گرفته  شده از محموله های صادراتی، وارداتی و ترانزیت بیان گردیده.

مهمترین اصل در قرنطینه نباتی جهت صدور مجوز ورود  و صدور گواهی بهداشت و موافقت با ترانزیت کالا، سالم بودن محمولات است که در طی عملیات بازرسی قرنطینه انجام می گیرد.  نمونه برداری Sampling  مشخص کننده سلامت کالاست که در این مبحث بیشتر به آن پرداخته می شود.

دانلود مقاله