دانلود جدول قیمت و مشخصات مدل «انواع یخچال فریزر ساید بای ساید ،یخچال – فریزر و یخچال فریزر دوقلو» با کد تعرفه ۸۴۱۸۱۰۰۰ وارداتی ، قبل از ترخیص از گمرک