در این جدول هزینه و نوع آزمایش های فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی ، غلات و حبوبات و فراورده های آنها نظیر آزمایش مزه و بو ، آزمایش رطوبت به روش اتو ، آزمایش تعیین اندازه ذرات و آزمایش های تعیین انواع سموم و غیره ، جهت ترخیص محصولات گروه غذایی و کشاورزی در سال ۱۳۹۶ ارائه شده است.این جدول توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و ارائه شده است.

دانلود تعرفه و آزمایش های محصولات گروه غذایی و کشاورزی