یه گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در ابلاغیه ای واردات قراضه آهن و ضایعات فلزی از عراق و افغانستان ممنوع شد. متن این ابلاغیه به این شرح است:

گمرکات اجرایی:

ضمن ارسال نامه شماره ۹۶.۲۱۰.۴۱۱۶ مورخ ۹۶.۲.۳ اداره کل مقررات صادرات و واردات در ارتباط با ممنوعیت واردات قراضه آهن و ضایعات فلزی از کشورهای عراق و افغانستان خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص بر اساس مفاد نامه فوق الذکر اقدام شود.

تاکید می گردد ترخیص کالاهای موصوف از مبدا کشورهای عراق و افغانستان به هر صورت اکیدا ممنوع می باشد.

علی معقولی

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

پیش از این علی علی آبادی فراهانی، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت در نامه ای به معقولی، خواستار ممنوعیت واردات شده بود. متن نامه مذکور به این شرح است:

جناب آقای معقولی

مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه-گمرک ج. ا. ایران

بازگشت به نامه شماره ۹۶.۲۴۵۶۲ مورخ ۱۳۹۶.۱.۲۹ موضوع نامه شماره ۲۲۰۳.۹۵.۲۰۵۷.۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۱.۱۵ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همانطور که مستحضرید واردات قراضه های آهنی و ضایعات فلزی از کشور عراق و افغانستان مطابق نامه شماره ۴۲۵۸/م/خ/ص مورخ ۱۳۹۲.۱۱.۲۸ این دفتر ممنوع اعلام گردیده است.

بنابراین با توجه به حساسیت بسیار بالای موضوع به دلیل آلودگی های اینگونه قراضه فلزات به مواد شیمیایی و تشعشعات هسته ای خطرناک همچنین وجود مواد منفجره عمل نکرده دستور فرمایید مجددا موضوع را به صورت تاکیدی به گمرکات اجرایی ابلاغ نموده و از نتیجه اقدامات به عمل آمده این دفتر را مطلع نمایند.

علی علی آبادی فراهانی

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات