نمونه برداری از محموله ها در بازرسی های قرنطینه ای

    در این  مقاله روشهای  نمونه برداری  و بسته بندی  نمونه های  گرفته  شده از محموله های صادراتی، وارداتی و ترانزیت بیان گردیده. مهمترین اصل در قرنطینه نباتی جهت صدور مجوز ورود  و صدور گواهی بهداشت و موافقت با ترانزیت کالا، سالم بودن محمولات است که در طی عملیات بازرسی قرنطینه انجام می گیرد.  نمونه [...]