اعمال ضوابط دشوار برای واردات گوشت به کشور

مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی   کشتارگاه کشور گفت: ناظرین بهداشتی این سازمان بر تمامی مراحل تولید گوشت قرمز در کشور برزیل نظارت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی، مسعود محمدیان در رابطه با موضوع نظارت بهداشتی بر واردات گوشت از کشور برزیل اعلام کرد: طبق قانون سازمان دامپزشکی و [...]