شرایط عمومی ثبت سفارش انواع خودرو

۱ - رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع مصوبه مصوبه شماره ۱۸۷۵۸ /ت ۲۸۸۱۷ ه مورخ   ۴ /۱۰/ ۱۳۸۲ و اصلاحیه بعدی آن به شرح ذیل : الف) واردات انواع خودروهای سبک و سنگین منوط به وجود داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران می باشد (گواهی نمایندگی از مرکز [...]