ترخیص مواد غذایی از گمرک

ترخیص مواد غذایی از گمرک توسط گروه بازرگانی موالی زاده ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا،ترخیص کار رسمی گمرک راهنماى درخواست مجوز واردات و ترخیص مواد غذایى شرایط درخواست‌ کننده ۱. داشتن پروانه‌هاى بهداشتى کامل در مورد واحدهاى تولیدى غذایى و بهداشتى براى صدور مجوز ورود (گشایش اعتبار) ۱. سه برگ پیش‌فاکتور حاوى مشخصات کامل کالا ۲. [...]