گروه بازرگانی موالی زاده بکی از خوشنام ترین مجموعه ها در زمینه ترخیص کالا از گمرک میباشد که توانسته است طی سالها فعالیت مستمر خدمات ترخیص کالا و مشاوره بازرگانی ، ترخیص محموله های معتبر ترین شرکت های تجاری و صنعتی را به عهده داشته باشد. این بازرگانی از بدو تأسیس نهایت تلاش خود را در ارائه بهترین خدمات همراه با دقت ، سرعت و صداقت به مشتریان داشته و با جذب نیروی های کارآمد ، مجرب و تحصیل کرده سعی در ارائه خدمات بازرگانی و گمرکی مورد نیاز شما را دارد . ما خدمات گمرکی خود را به شرح ذیل اعلام میداریم:

١- پیگیری اسناد در دفاتر تعرفه، ارزش و تفاوت ارزش ( کسر دریافتی و اضافه پرداختی ) ٢- پیگیری و اخذ مجوزهای وارداتی ٣- پیگیری اختلافات در واردات و ممنوعیت های گمرکی ۴-شرکت در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدید نظر و کسب نتیجه نهایی