پرسش و پاسخ (ترخیص کالا و امور گمرکی)

(مرجع :گمرک جمهوری اسلامی ایران)

واردات خودرو

خلاصه مقررات ورود موقت خودرو مقررات مربوط به ورود موقت خودرو(به استناد ماده ۱۳۹) مسافران خروجی و سیاحان یا ایرانیان مقیم خارج از کشورکه با وسائط نقلیه شخصی خودوارد کشور میشوندهرگاه برای وسیله مزبور جواز عبور (کارنه دوپاساژ یا تریپتیک یا دیپتیک)از کانونهای جهانگردی ملحق به قراردادگمرکی ورود موقت وسائط نقلیه شخصی سال۱۹۵۴ منعقده درنیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارائه دهند میتوانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تادیه وجه الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود درکشوراستفاده نمایند و یا در مدت مزبور چندین بار با وسیله نقلیه خود ازراهها ی مجاز وارد و خارج شوند.ضمنا واردکننده خودرو شخصی مذکور اعم از صاحب دفترچه و یا وکیل قانونی او که مجاز به استفاده از خودرو میباشد بایستی دارای شرایط لازم به شرح ذیل باشد: ۱ـ بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده مرقوم ایرانیان مقیم خارج از کشو ربه شرطی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران اقلا شش ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند. ۲ـ خارجیان به شرطی مجاز به ورود خودرو میباشند که مقیم ایران نبوده . بصورت مسافر وارد کشورشوند که در این صورت مدت مجاز توقف خودرودر داخل کشور حداکثر به میزان ویزای آنان تعیین میشود. توجه : چنانچه خودروی وارده فاقد کارنه دو پاساژصادره از کلوپ اتومبیلرانی کشور مبدا باشد صاحب خودرو میتواند با تودیع سپرده یا ضمانتنامه بانکی و یا تضمین بیمه ای از گمرک درخواست صدور پروانه ورود موقت نماید که در صورت واجد شرط بودن برای خودرو پروانه ورود موقت بمدت حداکثر سه ماه صادر خواهد شد. واردات خودرو الف : مراحل کلی واردات خودرو ( سبک ،سنگین ،راهسازی) ۱ـ ارائه پروفرم به وزارت بازرگانی و انجام ثبت سفارش ۲ـ انجام اموربانکی (درصورت نیاز) ۳ـ ورود خودرو به گمرکات مجاز به ترخیص و اخذ مجوزهای قانونی ۴ ـ ترخیص خودرو ب ) آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو که با توجه به مصوبه ۱۸۷۵۸/ ت ۲۸۸۱۷ هـ مورخ ۱۰/۴/۸۲ هیات محترم وزیران رعایت آن الزامی است. ۱ ـ واردات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی ( به استثنای مواردی که به تصویب هیئت وزیران می رسد ) منوط به داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران می باشد . ۲ـ شرکتهای واردکننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش متعهد گردند که ضوابط خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی و همچنین الزامات بندهاب (۳) و (۴) و (۵) زیر را رعایت نمایند ۳ـ خودروهای وارداتی از نظر آلایندگی های محیط زیست باید با استانداردهای مورد تصویب هیئت وزیران و شورا ی عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد . مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود ۴ ـ خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت باید با استانداردهای اجباری کشور مطابقت داشته و مسئولیت نظارت بر آن بعهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد . ۵ ـ خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب کمیته موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انطباق داشته باشد . ۶ ـ ورود کامیون و اتوبوس و شاسی های متحرک نو ( کارنکرده ) خودروهای سنگین که از سال ساخت آنها کمتر از دو سال سپری شده باشد مجاز است. ۷ ـ ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از یک سال گذشته باشد ممنوع است. ۸‌ ـ واردات خودروهای نو ( کارنکرده) با قدمت تا دو سال از زمان ساخت ، صرفا بریا کاربری تاکسی و وانت عمومی ( پلاک قرمز ) بلامانع است. ۹‌ـ ورود ماشین آلات راهسازی و معدنی نو و یا کارکرده که از سال ساخت آنها کمتر از پنجسال سپری شده باشد مجاز است در مواردی که به تشخیص وزارت صنایع و معادن مشابه ماشین راهسازی و معدنی در داخل کشور ساخته شود به ازای هر سال که از سال ساخت گذشته باشد دو واحد به میزان سود بازرگانی آنها اضافه می شود. ۱۰ – سود بازرگانی خودروهای ( گاز سوز و دو گانه سوز ) نود درصد (۹۰%) سود بازرگانی خودروهای بنزینی و دیزلی مشابه تعیین می گردد. ج ) گمرکات مجاز به ترخیص تجاری خودرو ( سبک و سنگین) ۱ ـ گمرک شهید رجایی بندرعباس ۲ ـ گمرک بنرد امام خمینی (ره ) ۳ ـ گمرک جنوب تهران د ) گمرکات مجاز به ترخیص ماشین آلات راهسازی ۱ ـ گمرک شهید رجائی بندر عباس ۲ ـ گمرک بوشهر ۳ ـ گمرک خرمشهر ۴ ـ گمرک غرب تهران ۵ ـ گمرک ارومیه جدول حقوق ورودی انواع خودروسواری و وانت ردیف شماره تعرفه نوع کالا حقوق ورودی حقوق پایه سود بازرگانی ۱ ۸۷۰۳۱۰۰۰ ـ وسایل نقلیه ای که مخصوصا برای حرکت روی برف ساخته شده اند. ـ وسایل نقلیه مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف و همانند. ۱۴۶ ـ سایر وسایل نقلیه دارای موتور پیستونی درونسوز جرقه ای ـ احتراقی ۲ ۸۷۰۳۲۱۰۰ ـ با حجم سیلندر تا۲۰۰۰ سانتی متر مکعب ۸۷۰۳۲۲۰۰ ـ با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سانتی متر مکعب تا ۲۴۰۰ سانتی متر مکعب ۸۷۰۳۲۳ ـ با حجم سیلندر ۲۴۰۰ سانتی متر مکعب تا ۳۰۰۰سانتی متر مکعب ۸۷۰۳۲۳۱۰ ـ با حجم سیلندر ۲۴۰۰ سانتی متر مکعب تا ۲۸۰۰ سانتی متر مکعب ۸۷۰۳۲۳۲۰ ـ با حجم سیلندر ۲۸۰۰ سانتی متر مکعب تا ۳۰۰۰ سانتی متر مکعب ۸۷۰۳۲۴۰۰ ـ با حجم سیلندر ۳۰۰۰ سانتی متر مکعب و بیشتر ـ سایر وسایل نقلیه دارای موتور پیستونی درونسوز تراکمی ـ اجرائی ( دیزلی و نیمه دیزلی ) ۸۷۰۳۳۱۰۰ ـ با حجم سیلندر تا۲۰۰۰ سانتی متر مکعب ـ با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سانتی متر مکعب تا ۲۸۰۰ سانتی متر مکعب ـ با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سانتی متر مکعب تا ۲۴۰۰ سانتی متر مکعب ـ با حجم سیلندر ۲۴۰۰ سانتی متر مکعب تا ۲۸۰۰ سانتی متر مکعب ـ با حجم سیلندر ۲۸۰۰ سانتی متر مکعب تا ۳۰۰۰ سانتی متر مکعب ـ با حجم سیلندر ۳۰۰۰ سانتی متر مکعب و بیشتر ـ سایر

وارد کننده به چه کسی گفته میشود؟

وارد کننده کالا شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که با اطلاع از مقررات تجارت کشور خود و کشور فروشنده نسبت به ورود کالا اقدام می نماید، برای وارد کنندگان داشتن کارت بازرگانی ،‌کد اقتصادی و چنانچه واحد تولیدی باشد، داشتن پروانه بهره برداری یا پروانه تولید الزامی است.

کارت بازرگانی چیست و توسط چه مرجعی صادر میشود؟

کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن می توان اقدام به صادرات و واردات کالا نمود و توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر میشود.

در چه مواردی نیاز به ارائه کارت بازرگانی نیست؟

۱- شرکتهای تعاونی مرزنشینان، ۲- ملوانان ایرانی، ۳- پیله وران در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوطه، ۴- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغل از وزارت کار وامور اجتماعی، ۵- کالاهایی که ورود آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد، ۶- کالاهای مسافری، ۷- کالاهای هدیه و سوغات که از طریق پست وارد میگردد.

به چه کالاهایی تجاری می گویند؟‌

کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش وارد یا صادر میگردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.

خریدار چگونه اقدام به خرید کالا می نماید؟

خریدار (وارد کننده) کالا با توجه به محلهای خرید و شرایط مربوطه که قبلأ از طرق مختلف پیش بینی و بررسی نموده است اقدام به خرید می نماید. نحوه خرید از بازارهای خارجی و از طریق نمایشگاههای بین المللی ، بروشورهای تحقیقی و اتاق بازرگانی در ایران انجام میشود. خرید بخش دولتی بیشتر از طریق مناقصه و بخش عمومی بیشتر از طریق استعلام بهاء انجام می پذیرد.

روش های خرید کالا :

روشهای خرید کالا براساس اینکوترمز ۱۹۹۰ به شرح زیر می باشد: تحویل کالا در محل کار: EXW=EX Works تحویل کالا روی عرشه کشتی یا روی کامیون: FOB = FREE ON BOARD تحویل کالا کنار کشتی : FAS = FREE ALONGSIDE SHIP به صورت تحویل در محل مقرر به محل کننده: FCA = FREE CARRIER قیمت کالا و کرایه تا بندرمقصد: CFR = COST AND FREIGHT قیمت کالا و کرایه و بیمه تا بندرمقصد: CIF = COST, INSURANCE AND FREIGHT پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد: CPT = CARRIAGE PAID TO تحویل کالا در مرز: DAF = DELIVERED AT FRONTIER تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندرمقصد: DES = DELIVERED EX SHIP تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد : DEQ = DELIVERED EX QUAY تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی : DDU = DELIVERED DUTY UNPAID تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق وعوارض گمرکی: DDP = DELIVERED DUTY PAID

مراحل ثبت سفارش جهت واردات کالا:‌

۱-آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت سفارش ۲-اخذ پروفرما از فروشنده کالا ۳-مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش. ۴-اخذ مجوز ورود کالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمانهای ذیربط. ۵-مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه نامه. ۶-اقدام به ثبت سفارش در بانک واسطه معامله به منظور ثبت سفارش کالا (پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار به انضمام فرم بانکی و پروفرما و بیمه نامه و اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام گردد.

حق ثبت سفارش چیست؟

حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون و بودجه هرسال تعیین میگردد وبه بعضی کالاهای وارده به کشور اعم از اینکه از طریق سیستم بانکی یا خارج از سیستم بانکی سفارش گردیده باشند تعلق میگیرد که از مبلغ CIF (فوب + گرایه و بیمه نامه) وصول میشود.

چه کالاهایی از پرداخت حق ثبت سفارش معاف هستند؟

کالاهای مسافری کالاهایی هدیه و سوغات وارده از طریق پست. کالاهای اساسی شامل (گندم، قند، شکر، چای، روغن نباتی، برنج، گوشت قرمز، شیره کود و سم و بذر، واکسن، سموم دامی) اعم از یارانه و غیریارانه ای و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرحهای بیع متقابل و سرمایه گذاری خارجی و خرید خارجی بخش فرهنگ از جمله صدا و سیما.

واردات کالا به چند منظور صورت می پذیرد؟

الف ) ورود قطعی ، ب )‌ ورود موقت ، ج) مرجوعی

واردات قطعی چیست ؟

واردات قطعی کالاهایی هستند که برای مصرف یا فروش سفارش شده و به کشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرکی ترخیص میشوند.

انواع واردات عبارتند از :

۱- واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غیرنفتی) ۲- واردات بصورت گشایش اعتبار (ارزی) ۳- واردات بصورت بدون انتقال ارز. ۴- واردات از مناطق آزاد تجاری صنعتی. ۵- واردات مبادلات مرزی (تعاونیهای مرزنشینان) ۶- واردات مبادلات پیله وری ۷- واردات از بازارچه های مرزی ۸- واردات کالا از طریق پست

واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غیرنفتی)

صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی مجاز خواهند بود در مقابل صادرات کالاهای خود، کالاهای قابل ورودی که از طرف وزارت بازرگانی یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اعلام میگردد را وارد نمایند و یا اینکه از محل صادرات دیگران با استفاده از واریز نامه صادراتی اقدام به ورود کالاهای اعلام شده مذکور بنمایند.

واردات بصورت گشایش اعتبار (ارزی):

اینگونه واردات بصورت اعتبارات اسنادی یا بروات اسنادی از طریق بانک گشایش کننده اعتبار انجام میگیرد.

واردات قطعی کالا بصورت بدون انتقال ارز:

واردات قطعی کالا بصورت بدون انتقال ارز شامل آن قسمت از واردات می باشد که خارج از سیستم بانکی عمل میشود و بابت ورود کالا هیچگونه ارزی از کشور خارج نمیگردد و علاوه بر مفاد ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شامل فهرستی که از سوی وزارت بازرگانی منتشره شده می باشد.

واردات قطعی از طریق مناطق آزاد تجاری، صنعتی:‌

صاحبان کالای وارد شده به منطقه آزاد می توانند تمام یا قسمتی ازکالای خود را به منظور ورود قطعی یا ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام تشریفات و مقررات مربوطه ترخیص نماید. کلیه کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات موردنظر از خارج به منطقه وارد میشود از پرداخت سود بازرگانی معاف است.

واردات از طریق مبادلات مرزی (تعاونی مرزنشینان):

اهالی کلیه بخشهای مرزی استانهای کشور (به غیر از گیلان و مازندران) مجاز خواهند بود تا بخشی از مایحتاج خود را از کشور همجوار استان خود تأمین نمایندو برای این منظور اقدام به صدور کالا به کشور مذکور می نمایند. کالاهای وارده نیاز به مجوز ندارند ولی در هر مورد رعایت مقررات مربوط به بهداشت و استاندارد اجباری می باشد.

مبادلات مرزی (پیله وری):

مبادلات مرزی به سوداگران و پیله وران نقاط مرزی استانهای کشور اختصاص دارد که تحت شرایطی با کارت پیله وری که توسط ادارات بازرگانی با احراز شرایط مخصوص به خود صادر میشود. طبق آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از محل فهرستی که توسط وزارت بازرگانی اعلام میگردد اقدام به ورود و صدور کالا می نمایند. در ابتدا به کشور مقابل استان خود کالا صادر و برابر ارزش ان اقدام به ثبت سفارش کالا می نمایند.

بازارچه های مرزی:

بازارچه های مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا، یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین میشود و اهالی دوطرف مرز می توانند تولیدات و محصولات کشور خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه کنند.

ورود موقت :

ورود موقت رویه گمرکی است که به موجب آن می توان کالای خاصی را برای منظور خاصی در مدت معین وارد کشور و سپس خارج کرد. ورود کالاهای مجاز و مشروط و غیرمجاز با موافقت گمرک ایران و ورود کالاهای ممنوع الورود موکول به مصوبه هیئت دولت می باشد.

ورود موقت به منظورهای ذیل انجام می پذیرد:‌

۱- ورود موقت مواد اولیه ۲- ورود موقت کالای خارجی برای شرکت در نمایشگاههای بین المللی ۳- ورود موقت کالا برای تکمیل و تعمیر ۴- ورود موقت دستگاههای فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و مطالعات علمی یا فنی و غیره ۵- ورود موقت وسایط نقلیه ۶- ورود موقت دام که به منظور تعلیف موقتأ وارد کشور میشود ۷- ورود موقت محفظه ای مخصوص حمل کالا (کانتینر) ۸- ورود موقت کالاهایی که طبق کنوانسیون گمرکی بصورت موقت وارد میشوند.

اسناد و ضمائم اظهارنامه :

۱- قبض انبار، ۲-ترخیصیه، ۳- بارنامه حمل، ۴- عدلبندی، ۵- بیمه نامه، ۶- گواهی مبدأ، ۷- گواهی وزن، ۸- گواهی آنالیز حسب مورد، ۹- گواهی بازرسی، ۱۰- فاکتور، ۱۱- پروفرما، ۱۲- گواهینامه بهداشت (حسب مورد)، ۱۳- گواهینامه استاندارد حسب مورد، ۱۴- فتوکپی کارت بازرگانی، ۱۵- فتوکپی کد اقتصادی، ۱۶- فتوکپی پروانه بهره برداری، ۱۷- فتوکپی کارت حق العملکاری (برای حق العملکار)، ۱۸- مجوزهای ورود حسب مورد، ۱۹- اعلامیه فروش ارز، ۲۱- کاتالوگ ،‌بروشور.

حمل یکسره:

حمل یکسره عبارتست از انتقال کالای گمرک نشده از گمرک مرز ورودی به گمرک مقصد بارنامه حمل در داخل کشور بدون تخلیه از وسیله حمل ، تشریفات حمل یکسره غیرقطعی است.

ترخیص یکسره :

ترخیص یکسره عبارتست از ترخیص قطعی کالا که عملیات ارزیابی روی وسیله نقلیه انجام میشود و تشریفات آن قطعی نیست.

کالاهای انتقالی:

کالاهای انتقالی عبارتست ازکالاهایی که از لنگرگاهها یا بندرها یا فرودگاههای کشور از یک کشتی به کشتی دیگر،‌از یک هواپیما به هواپیمای دیگر انتقال داده میشود.

سند ترخیص:

سند ترخیص سندی است که به موجب آن بتوان کالا از از گمرک خارج نمود مانند پروانه گمرکی برای کالاهای تجاری و پته برای کالاهای غیرتجاری.

کالای متروکه:

کالای متروکه کالایی است که صاحب آن به هر دلیل جهت ترخیص آن به گمرک مراجعه نکرده باشد و یا اگر مراجعه نموده در ارائه اسناد یا مدارکی که لازم است تأخیر کرده باشد و یا به علت عدم ارائه مجوزهای خاص موردنیاز کالا متروکه شده باشد. در فرودگاههای کشور پس از دو ماه و در سایر اماکن گمرکی پس از چهارماه توقف از تاریخ صدور اولین قبض انبار کالا متروکه میگردد. بعد از این مدت با موافقت گمرک تا چهارماه دیگر (در گمرکات زمینی و دریایی) و تا ۲ ماه دیگر در گمرکات فرودگاهی قابل تمدید است.

کالاهای مجاز:‌

کالاهای مجاز عبارتند از کالاهایی که برای ورود آنها نیاز به انجام شرط نباشد.

کالاهای مشروط:

کالاهای مشروط کالاهایی هستند که ورود آنها نیاز به انجام شرط شده باشد که ستون جدول مقررات صادرات و واردات سالانه یا مندرجات یادداشتهای فصل تعرفه پیش بینی میگردد.

کالاهای ممنوع الورود:‌

کالاهایی هستند که ورود آنها به موجب قوانین خاص و تصویب مجلس شورای اسلامی و یا در چارچوب قانون شرع مقدس اسلام منع گردیده باشد.

مرور زمان در گمرک :

مرور زمان در گمرک عبارتست از اینکه چنانچه در اثر اشتباه محاسبه و غیره چه از طرف گمرک و چه از طرف صاحب کالا مبالغی کمتر یا بیشتر دریافت و یا پرداخت شده باشد هر دو طرف در مدت هشت ماه می توانند نسبت به مطالبه کسر دریافتی از طرف گمرک و یا مطالبه اضافه پرداختی اقدام نمایند. مبدأ مرور زمان تاریخ صدور سند ترخیص است.

آیا جهت واردات کالا به جز ثبت سفارش باید مجوزهای دیگری نیز اخذ شود؟

چنانچه در جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات ورود کالا مشروط به اخذ مجوز به جز مجوز وزارت بازرگانی باشد ، باید علاوه بر ثبت سفارش مجوزهای مقرر لازم نیز اخذ گردد. در غیراینصورت چنانچه ورود کالا صرفأ منوط به مجوز وزارت بازرگانی باشد ثبت سفارش کفایت می کند. ضمن اینکه اگر نیاز به مجوزهای قانونی نیز باشد باید اخذ و ارائه گردد.

آیا مجوزهای ورود باید به هنگام ثبت سفارش اخذ و ارائه گردند؟

مجوزها به دو صورت قابل ارائه می باشد: الف – در زمان ثبت سفارش مجوزهای مربوطه اخذ و به وزارت بازرگانی ارائه و فرم ثبت سفارش ممهور به مهر وزارتخانه های ذیربط می گردد و وزارت بازرگانی براساس مجوزهای مربوطه ثبت سفارش را صادر می نماید. ب – درزمان ثبت سفارش مجوزهای لازم به وزارت بازرگانی ارائه نمی گردد ،‌لیکن به هنگام ترخیص باید این مجوزهای به گمرک ارائه گردد.

آیا واردات کالا بصورت موقت نیاز به اخذ مجوز دارد؟

واردات کالا بصورت موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات نیاز به کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را ندارد.

برای واردات کالا بصورت موقت چه نوع تضمینی اخذ میشود؟

در حال حاضر برای ورود کالا بصورت موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات ،‌ضمانتنامه بانکی و سفته معتبر بعنوان تضمین ایفای تعهدات اخذ میگردد.

آیا یخچال و تلویزیون را نیز می توان بصورت مسافری وارد و ترخیص نمود؟

خیر ،‌کالاهای فوق از فهرست کالای همراه مسافر حذف شده است.

میزان کالای همراه مسافر که می توان وارد و ترخیص نمود،‌چقدر است؟

هر مسافر (ایرانی یا غیرایرانی) که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به کشور وارد میشوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیرتجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است می توانند در سال یکبار کالا به ارزش ۸۰ دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد برارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند مشروط به اینکه جنبه تجاری نداشته و از نوع کالاهای ممنوع شرعی و یا قانونی نباشد.

به هنگام خروج از کشور به چه میزان کالا می توان به همراه خود از کشور خارج نمود؟

هر مسافر خروجی اعم از ایرانی یا خارجی می تواند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی کالای ایرانی به هر میزان و کالای غیرایرانی تا سقف ۸۰ دلار به شرط غیرتجاری بودن به همراه خود از کشور خارج نماید.

آیا فرش را نیز می توان به همراه مسافر از کشور خارج نمود؟

بله هر گذرنامه می تواند تا سقف ۲۰ مترمربع قالی یا قالیچه به همراه خود از کشور خارج نماید.

آیا جهت ورود کالا بصورت نمونه نیاز به کارت بازرگانی می باشد؟

خیر ورود کالا بصورت نمونه نیاز به ارائه کارت بازرگانی ندارد.

جهت صدور کتاب چه مجوزهایی لازم است ؟

صدور کتب که نشر و پخش آنها در کشور ممنوع نباشد،‌ مجاز است و نیاز به اخذ مجوز نمی باشد.

گشایش اعتبار چگونه انجام میگیرد؟

از طریق بانکهای مجاز

آیا می توان ماشین آلاات مستعمل وارد نمود؟

برای ورود ماشین آلات مستعمل ،‌اولأ باید برای خط تولیدی باشد ،‌ثانیأ نیاز به تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط می باشد،‌ در غیراینصورت منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد.

ملاک ارزشگذاری کالاهای مستعمل چیست ؟

برمبنای قیمت کالای نو مشابه قیمتگذاری میشود.

آیا مغز گردو را می توان بصورت موقت وارد نمود؟

با توجه به اینکه امکان کنترل و مطابقت وجود ندارد ،‌با ورود موقت آن موافقت نمیشود.

آیا می توان کالای وارده را در انبار صاحب کالا نگهداری نمود؟

چنانچه انبار موردنظر تحت قرارداد با گمرک ایران بوده باشد و شرایط لازم را نیز داشته باشد مانعی ندارد.

آیا فاکتور ارائه شده از سوی صاحب کالا ملاک ارزشگذاری کالا قرار میگیرد؟

چنانچه ارزش مندرج در فاکتور مناسب و واقعی تشخیص داده شود (با توجه به سوابق ترخیص کالای مشابه) پذیرفته میشود.

آیا می توان دی کلسیم فسفات صادر نمود؟

صدور دی کلسیم فسفات با ارائه مجوز معاونت اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی و صدور مجوز از طریق وزارت بازرگانی بلامانع خواهد بود.

هر مسافر خروجی به چه میزان ارز می تواند به همراه داشته باشد ؟

هر مسافر خروجی می تواند حداکثر به مبلغ پنجهزار دلار و یا معادل آن به ارزهای دیگر از کشور خارج نماید،‌لیکن مازاد بر این مبلغ موکول به ارائه اظهارنامه ارزی و یا اعلامیه بانکی مربوط توسط هر مسافر خواهد بود.

آیا مدت توقف کالا در مناطق ویژه اقتصادی محدود و مشمول مقررات متروکه میشود؟

خیر کالا در مناطق ویژه اقتصادی مشمول مقررات متروکه نخواهد بود.

آیا در صورت تسلیم اظهارنامه به گمرک می توان درخواست اصلاح آن را نمود؟

صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می توان بصورت کتبی درخواست اصلاح اظهارنامه را بنماید ،‌لیکن پذیرش آن از سوی گمرک منوط به آن است که عملیات ارزیابی کالای موضوع اظهارنامه آغاز نشده باشد.

مدت توقف کالا در انبار گمرک چقدر است؟

مدت توقف کالا در انبار یا اماکن گمرکی در مرزهای زمینی ۴ ماه که تا ۴ ماه دیگر در صورت درخواست صاحب کالا قابل تمدید می باشد و در مرزهای هوایی ۲ ماه و تا ۲ ماه دیگر با درخواست ذینفع قابل تمدید خواهد بود.

اسناد مثبته گمرکی چه اسنادی می باشد ؟

اسناد مثبته گمرکی عبارتند از پروانه ورود گمرکی،‌پته مسافری، قبض سپرده که به موجب آن کالا مرخص شده ، قبض خرید کالا از گمرک ،‌پته عبور داخلی ،‌پروانه ترانزیت خارجی، پروانه کابوتاژ،‌ پروانه کالای مرجوعی،‌ پروانه ورود موقت ، صدور موقت.

اسناد مورد نیاز جهت ترخیص کالا از گمرک چیست؟

تنظیم اظهارنامه با توجه به نوع اظهار از سوی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ،‌اسناد خرید ،‌صورت عدل بندی در صورت تنوع کالا، گواهی مبدأ، بارنامه حمل، برگ حواله یا قبض انبار،‌ ترخیصیه، مجوزهای مقرراتی ،‌مجوزهای قانونی.

با توجه به ماده ۱۰ قانون آیا حق ثبت سفارش در ارزش سیف کالا،اظهار نامه های ورودی سال جاری اضافه میگردد یا خیر ؟

درسال جاری حق ثبت سفارش بموجب قانون تجمیع عوارض در حقوق ورودی ملحوظ گردیده لذا ضرورتی به افزایش آن به ارزش کالا جهت محاسبات گمرکی نمی باشد.

حق ثبت سفارش کالاهائیکه از طریق سیستم بانکی خریداری از مبلغ حقوق پایه ۳ کسر میگردد یا خیر ؟

حق ثبت سفارش پرداخت شده به سیستم بانکی در مورد کالاهائیکه درسال قبل در سیستم بانکی گشایش و در سال جاری به گمرک اظهار میگردند از حقوق ورودی آنها کسر میگردد.

نظر به اینکه تعدادی اظهار نامه در سال گذشته اظهار و کالا ارزیابی شده ولی بابت آن پروانه سبز گمرکی صادر نگردیده و صاحبان کالا از گمرک درخواست می نمایند با توجه به ترخیص باردرخواست ابطال اظهار نامه را نموده که بعلت عدم برنامه ریزی در سیستم رایانه صدور اصلاحیه اظهار نامه عملی نبوده و در اینصورت آیا برای این قبیل اظهار نامه ها درخواست ابطال اظهار نامه و پذیرش اظهار نامه جدید بر مبنای مقررات سال جاری قانونی میباشد یا خیر ؟

در صورتیکه کالا در سال ماضی به گمرک اظهار و کالای آن از گمرک خارج نشده باشد اظهار نامه تسلیمی قابل ابطال نیست مگر در اجرای ماده ۱۰۴ آ.ا.ق.ا.گ و بمنظور تغییر عنوان اظهار نامه از قطعی به سایر عناوین اظهار با رعایت مقررات مربوطه ولی در صورتیکه در سال جاری حقوق ورودی کالا کاهش یافته باشد باید برای آن اظهارنامه اصلاحی تنظیم و حقوق ورودی سال جاری اخذ گردد.

با عنایت به اینکه کالاهای اظهار شده در سال گذشته مستلزم پرداخت مالیات ثبت سفارش و ۱۰ عوارض وزارت راه بوده و قسمتی از آن در سال جاری از گمرک ترخیص میشود آیا مشمول اعمال معافیت وصولیهای فوق میباشند یا خیر ؟

آن قسمت از کالای اظهار شده در سال ماضی که از گمرک در سال گذشته خارج شده مشمول مقررات و ماخذ پرداخت مالیات مقرر در زمان خروج کالا از گمرک بوده اند بدیهی است آن قسمت از کالای اظهار شده در سال گذشته که در سال جاری از گمرک خارج میشود با رعایت مفاد ماده ۱۱ اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مشمول پرداخت حقوق ورودی سال جاری بوده و از پرداخت مالیات و حق ثبت سفارش معاف میباشند بدیهی است عوارض وزارت راه و ترابری از جمله عوارض بر واردات نبوده و عوارض بر حمل تلقی میگردد و در سال جاری نیز قابل وصول میباشد ضمن آنکه کالای اظهار شده به گمرک در سال گذشته که از نظر پرداخت وجوه گمرکی در سال جاری افزایش یافته و از گمرک خارج نشده بخصوص کالاهای بدون انتقال ارز با رعایت اصلاحیه ماده ۱۱ آ.ا.ق.م.ص.و.و توسط گمرک قابل مطالبه میباشد.صاحبان کالا نیز در صورت استنباط اضافه پرداختی برای آن قسمت از کالا که در سال جاری از گمرک خارج میگردد با توجه به توضییحات فوق الذکر میتواند تقاضای استرداد به گمرک ارائه نمایند.

کالاهائی که در سالجاری اظهار میگردند آیا مشمول ۱۰ عوارض وزارت راه میباشند یا خیر ؟

کلیه کالای وارداتی در سال جاری در صورت شمول عوارض وزارت راه و ترابری بایستی عوارض مذکور را پرداخت و در مورد کالاهائیکه مشمول اخذ گواهی سازمان حمایت میباشند می باید گواهی مذکور را قبل از ترخیص کالا به گمرک ارائه نمایند.

درخصوص تمدید پروانه های ورود موقت بیش از یکسال گذشته ؟

متقاضی بایستی حداقل یک ماه قبل ازتاریخ سررسید مهلت انقضاء یکساله با مراجعه به دفتر امور صادرات ، تکمیل فرم مربوطه وارائه دلایل توجیهی عدم تسویه پروانه ورود موقت،‌ درخواست تمدید نماید که بعد از بررسیهای لازم ، به تشخیص گمرک ایران حداکثر تا یکسال دیگر قابل تمدید می باشد.

درخصوص تمدید پروانه های ورود موقت که بیش از دوسال گذشته ؟

به استناد ماده ۲۴ آ.ا.ق.م.ص.و تمدید پروانه ورود موقت حداکثر تا سقف ۲ سال از تاریخ صدور پروانه در اختیار گمرک می باشد و بیش از آن از اختیارات کمیسیون ۴ نفره مستقر در وزارت بازرگانی و تصویب هیئت وزیران می باشد

درخصوص خروج ماشین آلات که جهت تعمیر از کشور خارج میشوند؟

الف : برای کالاهای وارداتی خارجی، با اخذ سپرده معادل ۱ برابر ارزش کالا صادراتی و اخذ تعهدنامه ارزی مربوطه.

درخصوص خروج موقت و قطعی خودروهای ایرانی و خارجی؟

خروج موقت و قطعی اتومبیلهای ایران نیاز به مجور ندارد. خروج موقت اتومبیلهای خارجی با اخذ تعهد امکانپذیر است . در مورد اتومبیلهای قدیمی نیاز به اخذ مجوز سازمان میراث فرهنگی و اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگانی می باشد.

درخصوص تمدید پروانه های خروج موقت موضوع بند ۳ ؟

پس از خاتمه اعتبار اولیه، گمرک اجرایی می تواند به مدت ۳ ماه نسبت به تمدید اقدام نماید و تمدید بیش از سه ماه فوق الذکر از اختیارات گمرک ایران (دفتر امور صادرات) است.

درخصوص ارزش نرخهای صادراتی ؟

تعیین ارزش کالاهای صادراتی همچنین ارزش افزوده کالای صادراتی بعهده کمیته دائمی نرخ گذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد

درخصوص استرداد کالاهای صادراتی موضوع ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ق.م.ص.و و ۱۴ ق.م.ص.و ؟

استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه وارداتی بکار رفته در کالاهای صادراتی وفق ماده ۱۴ ق.م.ص.و و بند الف ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه و رعایت آیین نامه اجرایی مربوطه امکانپذیر است.

درخصوص جوایز صادراتی ؟

از وظایف کمیسیون مربوطه مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران می باشد.

در خصوص صادرات کلیه اقلام داخلی (مواردی که احتیاج به مجوز وزارت بازرگانی دارد)؟

صادرات کلیه اقلام (تولید داخلی) به استثنای فهرست موضوع بخشنامه شماره ۷۹۰۴۲۰۸-۱۷/۳/۷۹ وزارت بازرگانی ،‌مجاز و نیاز به اخذ مجوز بازرگانی و سایر سازمانها ندارد.

در ارتباط با افزایش سقف ارزی و بازارچه ها ؟

فهرست بازارچه های مرزی و سقف مبادلات مربوطه،‌ توسط وزارت بازرگانی اعلام میگردد.

امکان خروج کالای صادراتی که در داخل اظهار شده است که مرز خروج آنها از بازارچه می باشد ؟

خروج کالاهای صادراتی که در داخل اظهار میگردد از طریق بازارچه ها فقط به استناد ماده ۲۱۰ (ا.ا.ق.ا.گ) امکانپذیر می باشد.

نوع کالاهای صادراتی از بازارچه ها ؟

کلیه کالاهای مجاز که بصورت عام صادر میشود و نیاز به اخذ مجوز ندارد ،‌می تواند از طریق بازارچه ها، با رعایت سایر مقررات مربوطه ، صادر شود.

نحوه اخذ مجوزهای مورد نیاز بازارچه ها ؟

مجوزهای صادرات و واردات از طریق وزارت بازرگانی و مجوزهای قانونی از قبیل حمایت،‌قرنطینه، بهداشت،‌استاندارد نهادهای قانونی مربوطه.

در خصوص صادرات از بازارچه ها آیا کارت بازرگانی نیاز دارد یا پیله وری و یا تعاونی مرزنشینان ؟

کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت دارند ،‌مجاز به فعالیت در بازارچه های مرزی هستند.

مورد وظایف مدیریت بازارچه ها در نحوه ترخیص بازارچه ها ؟

استقرار گمرک درب ورود و خروج بازارچه ها ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه برعهده گمرک است.

نحوه عمل گمرک در مرز خروج هنگام تشریفات گمرکی ؟

نحوه عمل گمرک در مرز خروجی هنگام تشریفات نحوه ارزیابی و خروج کالای صادراتی که در گمرک داخلی اظهار شده باشد ،‌بعد از رسیدن وسیله نقلیه به گمرک مرزی ، پس از رؤیت پلمپ وسیله نقلیه توسط مأموران گمرک مرز در صورتیکه پلمپها دست نخورده باشد اجازه عبور کالا از مرز داده میشود . در صورت ظن قوی و یا صدمه خوردن به پلمپها ، گمرک مرز با حضور حامل کالا مورد معاینه و ارزیابی قرار می دهد و در صورت مطابقت کامل با پروانه، کالا ترخیص و مراتب با قید تاریخ خروج کالا از مرز و نام وسیله حمل در پشت پروانه گمرکی، پروانه را به حامل مسترد می نماید. مطابقت کامل با پروانه، کالا ترخیص و مراتب ،‌با قید تاریخ خروج کالا از مرز و نام وسیله حمل در پشت پروانه گمرکی ،‌پروانه را به حامل مسترد می نماید.

چه اقلامی از فرآورده های نفتی نیاز به مجوز دارد ؟

به استناد بند ج بخشنامه ۸۵۱-۲۰۰ مورخ ۲۵/۳/۷۹ وزارت بازرگانی صدور نفت خام و فرآورده های پایین دستی تابع مقررات خاص خود می باشد.

صادرات اقلام پتروشیمی به مجوز چه ارگانی نیاز دارد؟

صدور کلیه اقلام پتروشیمی ،‌نیاز به مجوز دارد ،‌البته صدور ۴۲ قلم کالاهای پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی بدون مجوز بازرگانی مقدور می باشد.

برای ورود یا صدور فرآورده های نفتی از مناطق ویژه چه مقرراتی حاکم است ؟

مازاد بر ارزش افزوده کالاهای فرآوری شده در مناطق ویژه و با رعایت مقررات ،‌از مناطق ویژه یا آزاد صادر میشود.

ارزش صادراتی افزوده فرآورده های نفتی ؟

در کمیته ویژه ارزش افزوده مناطق ویژه تعیین میگردد.

گمرکات مجاز به صدور فرآورده های نفتی کدامند ؟

گمرکات مجاز به صدور فراورده های نفتی:‌ جنوب تهران،‌ شهریار، غرب تهران،‌ اصفهان، قزوین، سهلان ، کرمانشاه، مشهد، بندرعباس ،‌ سمنان،‌انزلی ، قم ،‌همدان،‌آبادان.

نقش مؤسسه استاندارد در خصوص اخذ مجوز و گواهی صدور چگونه است ؟

نقش استاندارد قاعدتأ بایستی توسط مؤسسه استاندارد توضیح داده شود لیکن اجمالأ جهت جلوگیری از صدور اقلام نامرغوب برای صدور بعضی ازکالاها نیاز به مجوز مؤسسه استاندارد می باشد.

در خصوص ارسال نمونه کالای صادراتی جهت بازاریابی ؟

ارسال نمونه های تجاری از کلیه گمرکات هوایی،‌زمینی و امانات پستی در حداقل زمان انجام میگیرد.

درخصوص کالاهای همراه مسافر؟

در صورتیکه کالاهای همراه مسافر جنبه تجاری پیدا نکند واز نوع ممنوع الصدور شرعی و عتیقه نباشد.

در خصوص صدور پسته ، زعفران، فرش ؟

صدور پسته ، زعفران و فرش دستبافت بصورت تجاری توسط دارندگان کارت بازرگانی معتبر و رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات از گمرکات مشخص شده بلامانع است.

مدارک لازم جهت اخذ مجوز ورود موقت ؟

پیش فاکتور، کارت بازرگانی معتبر، پروانه بهره برداری و در صورتیکه متقاضی بازرگان باشد ، ارائه قرار داد با واحد تولیدی مربوطه.

مهلت مقرر جهت ترخیص موقت بعد از اخذ مجوز ؟

سه ماه پس از تاریخ صدور مجوز بوده و با نظر گمرک ایران قابل تمدید می باشد.

مهلت مقرر جهت صادرات کالای تولید شده ؟

کلأ تا سقف دو سال که یک سال از تاریخ ترخیص کالا از گمرک کلیه پروانه های ورود موقت مهلت دارند درصورت عدم انجام تعهد صادراتی ظرف یکسال و داشتن دلایل موجه ،‌توسط گمرک ایران تا یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

میزان مبلغ سپرده یا سفته جهت ترخیص موقت ؟

میزان اخذ وثیقه حداکثر به میزان یک برابر کل حقوق ورودی می باشد.

نوع وثیقه جهت ترخیص مواد اولیه کالای ورود موقت ؟

به تشخیص گمرک و برای واحدهای تولیدی معتبر سفته ، برای واحدهای دولتی تعهد و برای واحدهای بازرگانی ضمانتنامه بانکی.

صادرات از کشور مشمول پرداخت چه مبالغی است؟

صادرات قطعی از کشور ازکلیه پرداختها از قبیل حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی) و عوارض به استثنا هزینه های انبارداری ،تخلیه و بارگیری معاف می باشد.

ارزیابی کالای صادراتی در محل انبار یا کارخانه تحت چه شرایطی صورت میگیرد؟

با توجه به سیاست گمرک ایران در جهت ارائه خدماتی که منجر به کاهش هزینه های صادرات،کاهش زمان صدور و ایجاد شفافیت در روند تشریفات ارزیابی شود .بنابراین ارزیابی کالا در محل انبار و کارخانه از اکثر صادرکنندگان پذیرفته میشود مشروط بر اینکه کالای متقاضی یک کامیون یا کانتینر کامل بوده تا بتوان پس از ارزیابی و بارگیری در محل پلمپ نموده تا راهی مرز خروج شود.

در حال حاضر صادرات چه نوع کالاهایی مشمول اخذ مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان میگردد؟

عموما کالاهای صادراتی که در تولید آنها از مواد اولیه یارانه ای استفاده شده باشد.

آیا کالاهای برگشتی (صادرات برگشتی) مشمول پرداخت حقوق ورودی یا مبالغی دیگر میگردد؟

در صورتی که کالایی هنگام صادرات ازجایزه صادراتی یا استرداد حقوق ورودی استفاده نکرده و عینا به همان شکل صادراتی،برگشت شده باشد ازپرداخت حقوق ورودی معاف میباشد.

شرایط ورود و ترخیص اتومبیلهای صادراتی برگشتی چگونه است؟

اتومبیل های صادراتی ایرانی که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشوریا دارندگان کارنامه شغلی در خارج وارد میگردد در صورتی که تا تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۱ صادرگردیده و حداقل ۲ سال در خارج از کشور بوده باشد قابل ترخیص خواهد بود .ضمنا میزان عوارض متعلقه بسته به نوع و مدل اتومبیل خواهد بود.

آیا صدور گواهی مدلول سند برای پروانه های صادراتی مفقود شده امکان پذیر می باشد؟

مطابق ماده ۳۹۲ آ.ا.ق.ا.گ تنها به درخواست متقاضی و بیان کاربرد گواهی مدلول سند،گمرک مربوطه گواهی را محدود به کاربرد مورد تقاضا صادرمی نماید.

آیا صدورمجوز ورود موقت صرفا توسط گمرک ایران (ستاد)صورت میپذیرد؟

به استثنا ی کالاهای خاص همانند پارچه ،تخته سه لا و ورق آهن برای بقیه اقلام متقاضی میتواند راسا به گمرک اجرایی که قصد ترخیص کالا از آنجا را دارد مراجعه و درخواست صدور مجوز ورود موقت بنماید

مسافران خروجی هنگام سفر چه وسایلی را می توانند با خود ببرند؟‌

همه مسافران می توانند هنگام سفر و خروج از کشور لوازم شخصی و وسایل سفر خود را در حد متعارف و غیرتجاری از کشور خارج نمایند. خروج صنایع دستی و مصنوعات ایرانی به هر میزان بدون محدودیت ارزش به همراه مسافر بلامانع است. این کالاها نباید جنبه تجاری پیدا کنند. به طورکلی خروج انواع کالاهای خارجی به همراه مسافر فقط تا سقف ارزش ۸۰ دلار مجاز است.

خروج خشکبار به همراه مسافر چه شرایطی دارد؟

خروج خشکبار همراه مسافر به مقداری که جنبه تجاری نداشته باشد، بلامانع است. حداقل مقدار مجاز پسته برای خروج، به ازای هر گذرنامه ۱۰ کیلوگرم و زعفران به ازای هر گذرنامه ۱۰۰ گرم می باشد. همراهان نمی توانند زعفران یا پسته حتی به مقدار مجاز همراه داشته باشند.

خروج فرش و گلیم همراه مسافر چه شرایطی دارد ؟

مسافرانی که از مرزهای هوایی کشور خارج میشوند می تواننددر ازای هر گذرنامه ۲۰ مترمربع فرش دستباف بدون محدودیت در تعداد به همراه خود از کشور خارج نمایند. برای خروج فرش ارائه گذرنامه و بلیط هواپیما ضروری است. همراهانی که گذرنامه مستقل ندارند مجاز به خارج کردن فرش نیستند خروج فرش برای مسافران عازم عراق ،‌عربستان و سوریه ممنوع است. زایران عتبات عالیات و یا سایر اماکن مقدسه مجاز به خروج فرش نیستند. ضمنأ خروج پسته، مغز پسته، خشکبار و زعفران برای این رده از مسافران ممنوع است. خروج فرشهای نفیس و سایر اشیایی که دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی هستند به همراه مسافر ممنوع است.

مسافران خروجی چه مقدار ارز می توانند همراه خود ببرند؟

به موجب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر ارز مجاز برای خروج مسافر از کشور توسط هر مسافر صاحب گذرنامه ۵۰۰۰ دلار (اسکناس، چک مسافری و یا ترکیبی از هر دو) و به ازای هر همراه حداکثر معادل ۲۵۰۰ دلار است. خروج ارز بیشتر از سقف مجاز مستلزم داشتن اظهارنامه یا گواهی انتقال از شبکه بانکی است. خروج دینار عراقی، روبل روسیه و افغانی افغانستان بصورت مسافری و تجاری ممنوع است. خروج پول رایج در جمهوری اسلامی ایران به میزان ۵۰۰ هزار ریال به همراه مسافر مجاز است.

مقدار طلا و نقره ای که مسافر خروجی می تواند همراه خود ببرد چقدر است؟

هر مسافر می تواند هنگام خروج از کشور حداکثر ۱۵۰ گمرک طلای ساخته شده بدون نگین و تا ۳ کیلوگرم نقره ساخته شده بدون نگین با خود همراه داشته باشد.

مسافران ورودی چه وسایل و اشیایی را می توانند وارد نمایند؟

مسافر باید هنگام ورود ضمن دریافت اظهارنامه، ارز خود را به بانک مستقر در فرودگاه اعلام نماید. خروج ارز مسافران فقط به میزان اظهار شده امکانپذیر است. مسافران ایرانی و غیرایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد میشوند، ‌علاوه براسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیرتجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می توانند در سال یک بار کالای نو به ارزش حداکثر ۸۰ دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند، مشروط بر این که کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند و علاوه برآن با فهرست کالاهای مسافری ابلاغ شده از سوی وزارت بازرگانی مطابقت داشته باشد.

تبصره – کالاها، اسباب سفر واشیای شخصی مستعمل هر مسافر بایستی بلافاصله یک ماه تا قبل، تا یک ماه بعد از ورود به گمرک برسد.

اخیرأ، واردات یخچال،‌یخچال فریزر، تلویزیون،‌ رادیوضبط (به استثنای رادیوضبط پرتابل) از فهرست کالاهای مسافری حذف شده و واردات بدون انتقال ارز این کالاها اعلام شده است. نکته مهم در مورد کالاهای همراه مسافر این است که میزان آن به حدی نباشدکه جنبه تجاری پیدا کند.

ورود و صدور چه کالاهایی به طور کلی ممنوع است؟

براساس قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران ،‌ورود برخی کالاها و یا صدور آنها به طور کلی ممنوع است. بعضی از این کالاها عبارتند از : مشروبات الکلی، وسایل قمار،‌اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه ،‌مواد مخدر،‌ نشریات، تصاویر،‌فیلم،‌عکس و هر کالایی که مغایر شئونات مذهبی و ملی کشور باشد،‌ هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمی کشور و یا مخل نظم و عفت عمومی و شئون ملی ،‌سایر کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارد و یا ورود و صدور آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ممنوع شناخته شده است.

مسافری قصد دارد یک دستگاه کامپیوتر شخصی را همراه خود به خارج از کشور ببرد آیا این مسئله امکانپذیر است یا خیر؟

اگر کامیپوتر از نوع پرسنال (Personal) باشد،‌یعنی رایانه هایی که در ادارات و منازل از آنها استفاده میشود ،‌بلامانع است.

شخصی قصد دارد لوازم خانه و زندگی خود را به ایران بیاورد، شرایط این کار چطور است ؟

ایرانیان مقیم خارج از کشور که حداقل یک سال در خارج اقامت داشته باشند و اقامت ۶ ماه آخر آنان متوالی بوده باشد،‌ می توانند کلیه لوازم مستعمل زندگی خود را وارد و با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ترخیص نمایند. توجه :‌لوازم مستعمل منزل قابل ورود است

معافیتهای گمرکی که شامل لوازم زندگی فرد میشود،‌ کدام است ؟

کلیه لوازم مستعمل زندگی هموطنان مقیم به هنگام بازگشت به کشور مشمول معافیت های گمرکی خواهد بود و هیچگونه حقوق و یا سودی از آنان دریافت نخواهد شد به شرط آنکه: وسایل مورد نیاز حداقل یک ماه زودتر، همراه یا ۹ ماه پس از ورود صاحب کالا به کشور، حداقل در ۵ سال گذشته از چنین معافیتی استفاده نکرده باشد، همچنین شش ماه آخر اقامت آنان در خارج از کشور متوالی بوده باشد. مأ,وران دولتی که برای یک ساله یا بیشتر به خارج اعزام میشوند، مشمول بند فوق نخواهند بود. معافیت و تسهیلات گمرکی فوق مشمول ورود خودرو،‌ موتورسیکلت،‌ قایق موتوری و همچنین لوازم منزل نو نخواهد بود. آلات و ابزار دستی مربوط به کار و شغل هموطنان مقیم خارج از کشور مشمول معافیت از حقوق گمرکی خواهد بود. در صورتیکه به استناد بند ۷ ماده ق.ا.گ اقدام گردد.

مقررات مربوط به مسافران آسیای میانه کدام است ؟

جهانگردان واتباع کشورهای مستقل مشترک المنافع که به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می کنند،‌ مجاز خواهند بود،‌ برابر مقدار ارزی که به سیستم بانکی کشور اظهار واعلامیه ارزی دریافت داشته اند، اقدام به خروج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خوداز کشور نمایند. خروج کالا تا سقف یک هزار دلار توسط واجدین شرایط فوق نیاز به اظهار سیستم بانکی کشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارند. مسافران ایرانی عازم کشورهای مستقل مشترک المنافع مجاز به خرج کالاهای مجاز صادراتی به همراه خود تا ۵۰۰ دلار آمریکا هستند. خروج کالا بیشتر از این رقم با ارز منشأ خارجی و طبق اعلامیه ارزی بانکهای ایرانی مجاز است. ترددهای مرزی هم شامل این مقررات میشود. مسافران عازم کشورهای مشترک المنافع،‌ در صورتیکه بخواهند از مرزهای هوایی خارج شوند جهت سهولت بیشتر می توانند کالاهای همراه خود را از طریق زمینی به مقصد ارسال نمایند.

شخصی یک دستگاه خودرو سواری وارد ایران کرده است ،‌ورود موقت سه ماهه گرفته ،‌۱۵ روز نیز تمدید شده ، هم اکنون قصد خودرو سواری را شماره نکند. لطفأ شرایط این کار را ذکر کنید.

ورود و ترخیص قطعی خودرو از گمرک، منوط به اخذ و ارائه مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی است. بنابراین قبل از هر اقدامی باید مجوز مذکور اخذ شود. در حال حاضر جهت خودرو مجوز ترخیص صادر نمیشود.

لطفأ مقررات فعلی صادرات مصنوعات طلا را اعلام فرمایید.

صدور مصنوعاتی که به نحوی طلا و پلاتین ونقره در آن بکاررفته ،‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات صادرات و واردات مجاز است. صدور محصولات طلا و پلاتین منوط به ورود طلا به همان میزان و در مورد مصنوعات نقره مستلزم ورود نقره به مقدار صادره یا طلا معادل ارزش آن توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده می باشد.

شخصی قصد دارد، ماشین آلات صنعتی را از خارج از کشور وارد ایران کند. آیا این مسئله امکانپذیر است ؟

ورود ماشین آلات نساجی براساس مقررات جاری مستلزم ثبت سفارش در وزارت بازرگانی است ،‌چنانچه ذینفع به ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی اقدام نماید ورودکالا بلامانع خواهد بود.

مسافرینی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، چند کیلو بار می توانند همراه خود ببرند؟

این مسافرین می توانند دوبسته به وزن ۳۲ کیلوگرم و یک بسته دستی ده کیلویی به همراه خود بدون پرداخت اضافه بار ببرند. در صورتیکه اضافه بار داشته باشند، هر بسته مشروط براینکه از ۳۰ کیلو بیشتر نباشد یکصد هزار تومان اضافه بار تعلق می گیرد. کودکان زیر دوسال فقط ده کیلو بار می توانند داخل هواپیما داشته باشند

من میخواهم ازیکی از سایتهای اینترنتی کتابی را در مورد پرورش ماهی خریداری نمایم که قیمت آن ۱۲ دلار است . آیا در این خصوص مشکلی وجود دارد یا نه ؟ ضمنا من از طریق پست فقط ۲ یا ۳ کتاب میخواهم خریداری نمایم .

ورود کتاب درزمینه های علمی و فنی با موافقت وزارت علوم و در زمینه پزشکی با موافقت وزارت بهداشت و در سایر موارد با موافقت وزارت ارشاد مانعی ندارد و پس از ورود کالا و ارائه مجوز های فوق الذکر حسب مورد و پرداخت حقوق ورودی مربوط به میزان ۴% ارزش ترخیص آن بلامانع است.

آیا ارسال کالا از طریق پست به خارج از کشور مجاز می باشد؟

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری به استثنای کالایی که شرعأ یا قانونأ ممنوع است، بلامانع است.

کالاهاییکه نمی توان از طریق پست به خارج از کشور ارسال نمود،‌چه چیزهایی می باشند؟

الف) اشیای عتیقه شامل: تابلوهای نقاشی قدیم، آثار هنری اصیل، کتب خطی، انواع سکه و جواهرات که خروج آنها از کشور ممنوع می باشد. ب ) اسلحه و مواد منفجره، ج) مواد مخدر و اعتیاد آور، د)‌وسایل قمار، هـ) مشروبات الکلی ، ک) تمبرهایی که قبل از انقلاب اسلامی منتشر شده است، ل) کالاهای یارانه ای مانند: قند و شکر و روغن.

آیا می توان فرش دستباف به خارج از کشور ارسال کرد(از طریق پست)؟

در حد صنایع دستی بصورت پشتی، دیوارکوب و اندازه های کوچک بلامانع است.

چه مقدار کالا می توان از طریق پست به کشور وارد کرد؟

ورود کالای خارجی تا سقف ۵۰ دلار با حفظ جنبه غیرتجاری از پرداخت عوارض معاف می باشد.

تا چه میزان می توان طلا و نقره را از طریق پست به خارج ازکشور ارسال نمود؟

خروج طلا تا وزن هفت گرم «۷ گرم» و نقره تا ۵۰ گرم بلامانع می باشد.

آیا ورود دارو به کشور از طریق پست مجاز می باشد؟

در حد مصرف شخصی با حفظ جنبه غیرتجاری مجاز می باشد.

اگر مرسوله ای را از خارج وارد کشور نمایند، تا چه سقفی باید گمرکی پرداخت شود؟

جواب – چنانچه ارزش مرسوله پستی تا سقف پنجاه دلار باشد ، طبق ماده ۳۹ قانون مقررات صادرات و واردات از پرداخت حقوق و عوارض معاف بوده ، اگر ارزش کالا بالای پنجاه دلار باشد و چنانچه جنبه تجاری نداشته باشد طبق رعایت مقررات صادرات و واردات با اخذ حقوق و عوارض قابل ترخیص خواهد بود.

آیا می توان کفه کفش استوک دار فوتبال را به مقصد فیلیپین پست کرد؟

چنانچه کالا در حد نمونه باشد، از طریق گمرک امانات پستی امکانپذیر است. در صورتیکه کالا در حد تجاری باشد، باید صاحب کالا با کسب شرایط بازرگانی از طریق گمرک مهرآباد و گمرکات مجاز دیگر اقدام نماید.

چه کالاهایی را از طریق پست می توان وارد کرد؟

از طریق پست می توان کالاهایی را که ورود آنها شرعأ یا قانونأ ممنوع نباشد و جنبه تجاری پیدا نکند تا پنجاه هزار ریال به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخیص نمود.

آیا کالای خارجی را نیز می توان از طریق پست به خارج از کشور ارسال نمود؟

صدور کالای خارجی از طریق پست تا سقف حداکثر ۸۰ دلار و به شرط غیرتجاری بودن برای هر نفر مجاز خواهد بود.

نحوه صدور کالا از طریق پست چگونه است؟

ارسال کالا از طریق پست به شرط غیرتجاری بودن به هر میزان از لحاظ قیمت مجاز است. مشروط به اینکه کالا از نوع ممنوع الصدور نباشد . و ایرانی باشد. خارجی فقط ۸۰ دلار

شرایط ورود کالا از طریق پست چیست؟

ورود کالا از طریق پست مشروط به آنکه جنبه تجاری نداشته باشد و از نوع ممنوع الورود شرعی و قانونی نیز نباشد تا سقف حداکثر ۵۰ دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ،‌بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است.

به چه میزان و چه نوع کالاهایی را می توان از طریق پست به خارج از کشور فرستاد ؟

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری به استثنای کالاهاییکه شرعأ یا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت مقررات مجاز است .

جهت مرجوع نمودن کالا میزان سپرده برچه اساسی محاسبه میشود؟

براساس ارزش و حقوق و عوارض که به کالا تعلق میگیرد.

کالاهای مرجوعی (اعاده به خارج ازکشور) چیست؟

کالاهای مرجوعی کالاهایی هستند که : ۱- بدلیل ممنوعیت و یا غیرمجاز بودن و با عدم تطبیق با مجوزهای مربوطه قابل ترخیص نمی باشند. ۲- بعنوان ورود موقت قبلأ به کشور وارد شده اند و در پایان مهلت مربوطه برای اعاده به خارج از کشور اظهار مرجوع میشود.

من میخواهم ازیکی از سایتهای اینترنتی کتابی را در مورد پرورش ماهی خریداری نمایم که قیمت آن ۱۲ دلار است . آیا در این خصوص مشکلی وجود دارد یا نه ؟ ضمنا من از طریق پست فقط ۲ یا ۳ کتاب میخواهم خریداری نمایم .

ورود کتاب درزمینه های علمی و فنی با موافقت وزارت علوم و در زمینه پزشکی با موافقت وزارت بهداشت و در سایر موارد با موافقت وزارت ارشاد مانعی ندارد و پس از ورود کالا و ارائه مجوز های فوق الذکر حسب مورد و پرداخت حقوق ورودی مربوط به میزان ۴% ارزش ترخیص آن بلامانع است.

آیا ارسال کالا از طریق پست به خارج از کشور مجاز می باشد؟

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری به استثنای کالایی که شرعأ یا قانونأ ممنوع است، بلامانع است.

کالاهاییکه نمی توان از طریق پست به خارج از کشور ارسال نمود،‌چه چیزهایی می باشند؟

الف) اشیای عتیقه شامل: تابلوهای نقاشی قدیم، آثار هنری اصیل، کتب خطی، انواع سکه و جواهرات که خروج آنها از کشور ممنوع می باشد. ب ) اسلحه و مواد منفجره، ج) مواد مخدر و اعتیاد آور، د)‌وسایل قمار، هـ) مشروبات الکلی ، ک) تمبرهایی که قبل از انقلاب اسلامی منتشر شده است، ل) کالاهای یارانه ای مانند: قند و شکر و روغن.

آیا می توان فرش دستباف به خارج از کشور ارسال کرد(از طریق پست)؟

در حد صنایع دستی بصورت پشتی، دیوارکوب و اندازه های کوچک بلامانع است.

چه مقدار کالا می توان از طریق پست به کشور وارد کرد؟

ورود کالای خارجی تا سقف ۵۰ دلار با حفظ جنبه غیرتجاری از پرداخت عوارض معاف می باشد.

تا چه میزان می توان طلا و نقره را از طریق پست به خارج ازکشور ارسال نمود؟

خروج طلا تا وزن هفت گرم «۷ گرم» و نقره تا ۵۰ گرم بلامانع می باشد.

آیا ورود دارو به کشور از طریق پست مجاز می باشد؟

در حد مصرف شخصی با حفظ جنبه غیرتجاری مجاز می باشد.

اگر مرسوله ای را از خارج وارد کشور نمایند، تا چه سقفی باید گمرکی پرداخت شود؟

جواب – چنانچه ارزش مرسوله پستی تا سقف پنجاه دلار باشد ، طبق ماده ۳۹ قانون مقررات صادرات و واردات از پرداخت حقوق و عوارض معاف بوده ، اگر ارزش کالا بالای پنجاه دلار باشد و چنانچه جنبه تجاری نداشته باشد طبق رعایت مقررات صادرات و واردات با اخذ حقوق و عوارض قابل ترخیص خواهد بود.

آیا می توان کفه کفش استوک دار فوتبال را به مقصد فیلیپین پست کرد؟

چنانچه کالا در حد نمونه باشد، از طریق گمرک امانات پستی امکانپذیر است. در صورتیکه کالا در حد تجاری باشد، باید صاحب کالا با کسب شرایط بازرگانی از طریق گمرک مهرآباد و گمرکات مجاز دیگر اقدام نماید.

چه کالاهایی را از طریق پست می توان وارد کرد؟

از طریق پست می توان کالاهایی را که ورود آنها شرعأ یا قانونأ ممنوع نباشد و جنبه تجاری پیدا نکند تا پنجاه هزار ریال به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخیص نمود.

آیا کالای خارجی را نیز می توان از طریق پست به خارج از کشور ارسال نمود؟

صدور کالای خارجی از طریق پست تا سقف حداکثر ۸۰ دلار و به شرط غیرتجاری بودن برای هر نفر مجاز خواهد بود.

نحوه صدور کالا از طریق پست چگونه است؟

ارسال کالا از طریق پست به شرط غیرتجاری بودن به هر میزان از لحاظ قیمت مجاز است. مشروط به اینکه کالا از نوع ممنوع الصدور نباشد . و ایرانی باشد. خارجی فقط ۸۰ دلار

شرایط ورود کالا از طریق پست چیست؟

ورود کالا از طریق پست مشروط به آنکه جنبه تجاری نداشته باشد و از نوع ممنوع الورود شرعی و قانونی نیز نباشد تا سقف حداکثر ۵۰ دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ،‌بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است.

به چه میزان و چه نوع کالاهایی را می توان از طریق پست به خارج از کشور فرستاد ؟

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری به استثنای کالاهاییکه شرعأ یا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت مقررات مجاز است .

لیست گمرکات مجاز صادراتی جهت صدور کالای ورود موقت شده ؟

به جز صادرات محصولات تولید شده از شکر و پارچه ورود موقت شده که از گمرکات خاصی صورت می پذیرد صادرات کالاهای تولید شده از محل مواد اولیه ورود موقت شده از کلیه گمرکات صادراتی و دارای امکانات کافی مجاز می باشد.

معنی کابوتاژ چیست؟

کابوتاژ عبارتست از حمل کالا از یک نقطه گمرکخانه به نقطه دیگر کشورها از راه دریا و یا رودخانه های مرزی.

آیا شرکتهای تعاونی مرزنشینان می توانند کالاهای وارداتی متعلقه را ترانزیت داخلی نمایند؟‌

به استناد ماده ۱۹ ق.ا.گ و فصل سوم ترانزیت داخلی آیین نامه آ.ا. ق.ا.گ چنانچه مقصد کالا یکی از شهرهای داخلی باشد با رعایت مقررات این فصل می توان کالا را ترانزیت داخلی نمود.

اگر در بارنامه ای مقصد کالا یکی از شهرهای داخلی قید شده باشد گمرک در چه صورت اقدام به صدور پروانه ترانزیت داخلی برای آن کالا خواهد نمود ؟

در صورتیکه مقصد دارای گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری باشد و حمل کننده یا صاحب کالا تقاضای صدور پروانه ترانزیت داخلی بنماید کالا با صدور پروانه به گمرک موردنظر متقاضی ترانزیت داخلی و حمل میگردد.

در بازرسی و کنترل محموله های ترانزیتی در مبادی خروجی اگر چنانچه کالای ترانزیت مشاهده شود گمرک در چنین موارد چگونه عمل می کند؟

به استناد بند ۴ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی تعویض و یا برداشتن از کالای ترانزیت قاچاق بوده و گمرک دراینگونه موارد جرائم متعلقه از متهم به قاچاق مطالبه می نماید در صورت استنکاف از پرداخت جریمه با تشکیل پرونده مراتب را از سوی مقامات قضایی محل پیگیری می نماید.

اگر در بارنامه ای مقصد کالا یکی از شهرهای داخلی قید شده باشد، گمرک در چه صورتی اقدام به صدور پروانه ترانزیت داخلی برای آن کالا خواهد کرد ؟

در صورتیکه شهر مقصد دارای گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری باشد و حمل کننده یا صاحب کالا تقاضای صدور پروانه ترانزیت داخلی بنماید، گمرک اقدام به صدور پروانه ترانزیت داخلی خواهد کرد. (تبصره ۱ ماده ۱۸ق.ا.گ)

فک پلمپ و بازرسی محموله ترانزیتی چه زمانی برای مأمورین نیروی انتظامی امکانپذیر می باشد ؟

چنانچه برای مأمورین نیروی انتظامی طول مسیر عبور کالا، ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد یا با فک پلمپ و هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردند،‌ صرفأ با حضور نماینده گمرک فک پلمپ و بازرسی محموله امکانپذیر می باشد. (ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی)

آیا وارد کنندگان کالا می توانند کالاهای کشورهای اروپایی را با ارائه پروانه صادراتی آسیای میانه وارد کشور و ترخیص نمایند؟

وارد کنندگان ماشین آلات خط تولید می توانند با ارائه پروانه صادراتی به آسیای میانه و ثبت سفارش در وزارت بازرگانی نسبت به ورود ماشین آلات مذکور ساخت کشورهای اروپایی با مبدأ حمل از کشورهای آسیای میانه اقدام نمایند.

آیا کارمند حق العملکار گمرک می تواند شخصأ دارای کارت بازرگانی باشد ؟

به استناد ماده ۳۸۲ آ.ا.ق.ا.گ مستخدمین تجارتخانه و یا حق العملکار صرفأ و منحصرأ کارهای مربوط به تجارتخانه و یا حق العملکار مربوطه را انجام میدهند لیکن چنانچه بخواهد با اخذ کارت بازرگانی نسبت به واردات کالا برای شخص خود اقدام نماید در چارچوب مقررات منعی وجود ندارد.

با توجه به مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز در مقطع هفتگی ،‌آیا اعلام آن بصورت ماهیانه امکانپذیر است ؟

از اختیارات بانک مرکزی است که با هماهنگی گمرک ایران می توان یک نرخ را اعلام نمود، لیکن به علت نوسانات ارزی انجام این امر مشکل است.

آیا تعاونیهای مرزنشینان ملزم به واردات کالا در قبال صادرات می باشند؟

واردات کالاهای مرزنشین منوط به صادرات کالا در سقف ارزی تعیین شده برای هر مرزنشین و یا تعاونی مربوطه می باشد. نظر به اینکه در حال حاضر صادرات از پیمان سپاری معاف است اجباری به واردات کالا در قبال صادرات انجام شده توسط مرزنشین نمی باشد

آیا کالاهای بدون انتقال ارز از پرداخت حق ثبت سفارش معاف می باشند ؟‌

خیر کالاهای بدون انتقال نیز مشمول پرداخت حق ثبت سفارش میشوند لیکن کالاهای بدون انتقال ارز موضوع بند ک تبصره ۱۹ از پرداخت حق ثبت سفارش معاف می باشند.

آیا شرکتهای حمل ونقل زمینی مجاز به صدور ترخیصیه جهت کالاهای وارده از دریا می باشند؟‌

با توجه به عدم ارتباط شرکت حمل ونقل زمینی با دریایی این شرکتها نمی توانند برای کالای وارده از دریا ترخیصیه صادر نمایند.

مدت قانونی توقف کالا در مناطق آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی چه میزان می باشد ؟

در مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی مدت جهت توقف کالا محدودیت ندارد.

آیا برای ترخیص کالاهای مختلف وارداتی ،‌می توان از روش حمل یکسره استفاده نمود‌؟‌

با تشخیص و نظر گمرک چنانچه اسناد و مدارک اصلی و مجوزهای کالا ارائه و کالا یکنواخت بوده که بر روی وسیله حمل قابل ارزیابی باشد می توان بصورت حمل یکسره ترخیص کرد

هنگام خروج کالا از محوطه گمرکی ،‌تا چند درصد کسر یا اضافه وزن کالا مورد قبول گمرک می باشد ؟

براساس و روش درافت سوروی و اولیج سوروی تا پنج در هزار وزن کسری بلامانع است و کالاهای توزین باسکول نیز با یک درصد تولورانس مورد قبول گمرک می باشد.

آیا قبل از صدور پروانه گمرکی می توان کامیونها را جهت بارگیری و کالا وارد محوطه گمرکی نمود‌؟

خیر قبل از امضای پروانه و انجام مراحل ترخیص نمی توان اقدام به بارگیری نمود .

آیا قبل از ورود کالا به اماکن گمرکی، امکان پذیرش اظهارنامه توسط گمرک وجود دارد ؟

خیر قبل از ورود کالا به اماکن گمرکی امکان اظهار کالا وجود ندارد و جهت اظهار کالا موجود بودن کالا و ارائه قبض انبار ضروری است.

آیا صاحب کالا می تواند نماینده خود را در طی مراحل تشریفات گمرکی تعویض و شخص دیگری را به وکالت جهت ادامه سایر مراحل تشریفات گمرکی مربوط به همان اظهارنامه معرفی نماید ؟‌

چنانچه کالا اظهار شده باشد نمی تواند نسبت به عزل نماینده اقدام نماید مگر اینکه اقدام به ابطال اظهارنامه نماید.

اگر وارد کننده کالایی نتواند نسبت به تعهدات ورود موقت خود در مهلت تعیین شده اقدام نماید، در صورت ترخیص کالا بصورت قطعی، چه مراحلی باید طی گردد؟

جهت تبدیل کالای ورود موقت به قطعی باید ابتدا مجوزهای لازم توسط وزارت محترم بازرگانی صادر و به شرط اینکه کالا توسط دادگاه منجر به رأی قاچاق نشد باشد نسبت به تبدیل قطعی آن توسط صاحب کالا اقدام گردد.

آیا امکان افزایش سقف کالاهای هدیه و سوغات از ۵۰ دلار به ۱۰۰ دلار وجود دارد؟

افزایش سقف کالای هدیه و سوغات نیاز به تصویب هیئت محترم دولت ندارد.

آیا می توان از معافیت سایر اعضای خانواده جهت ترخیص هدایا و سوغات با ارزش مازاد بر سقف تعیین شده که به نام یکی از افراد خانواده وارد میشود ،‌استفاده نمود؟

خیر سند ترخیص صرفأ به نام شخصی صادر میشود که بارنامه به نام او می باشد و نمی توان جهت هدیه و سوغات از کل افراد خانواده استفاده کرد.

آیا تعاونیهای مرزنشینان می توانند لوازم یدکی خودرو وارد نمایند؟

آری براساس فهرست کالاهای قابل ورود توسط تعاونیهای مرزنشین به استناد ماده ۱۷آ.ا.ق.م.ص.و تعاونیهای مذکور می توانند لوازم یدکی خودرو به استنثای لوازم یدکی پیکان وارد نمایند.

آیا مرزنشینان می توانند شخصأ مبادرت به واردات و صادرات نمایند؟

به استناد ماده ۱۶آ.ا.ق.م.ص. و مرزنشینان می توانند بدون حق توکیل به غیر و به میزان سهمیه تعیین شده شخصأ از محل فهرست ماده ۱۷آ.ا.ق.م.ص.و اقدام نمایند.

آیا تعاونیهای مرزنشینان می توانند برای ترخیص کالای خود،‌وکیل،‌کارمند و یا حق العملکار اختیار نمایند؟‌

تعاونیهای مرزنشینی می توانند برای ترخیص کالای خود کارمند و یا حق العملکار براساس آ.ا.ق.ا.گ انتخاب نمایند.

اگر اصل پروانه سبز گمرکی مفقود گردد،‌ امکان استرداد اضافه پرداختی توسط گمرک مقدور می باشد ؟‌

با صدور مدلول سند می توان نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نمود.

آیا صاحب کالاهای وارده جهت اطمینان از مطابقت آن با کالای مورد سفارش می تواند قبل از اظهار کالا به گمرک از محموله بازدید نماید ‌؟

به استناد ماده ۹۸ آ.ا.ق.ا.گ و با نظر گمرک می تواند نسبت به کنترل کالا قبل از ترخیص با عنوان انوانتر اقدام نماید.

اگر صاحب کالا آشنایی کافی با تعرفه کالا نداشته باشد ، آیا امکان تعیین تعرفه توسط گمرک قبل از اظهار وجود دارد ‌؟

به استناد ماده ۹۹ آ.ا.ق.ا.گ می تواند با ارائه نمونه کالا با نظارت گمرک قبل از اظهار اقدام به تعیین تعرفه نماید و از گمرک محل کالا را استعلام نماید.

آیا صاحب کالا به لحاظ عدم توان مالی برای ترخیص کل محموله وارداتی، می تواند اظهار کالا را به دفعات انجام دهد؟‌

به استناد ماد ه۱۰۰ آ.ا.ق.ا.گ کالای موضوع یک بارنامه را می توان به دفعات اظهار نمود.

ارسال کالای مجانی به همراه کالای اصلی تا چند درصد برای گمرک قابل قبول می باشد؟

ارسال کالای مجانی به همراه کالای تجاری چنانچه جهت ورود آن در وزارت بازرگانی ثبت سفارش شده باشد ضمن پرداخت حقوق وعوارض گمرکی امکانپذیر است.

نمونه کالای تجاری تا چه حد واندازه برای گمرک قابل قبول می باشد؟

براساس تعریف سازمان جهانی گمرک کالاهای نمونه تجاری بی بها حداکثر تا ۵ دلار ارزش واحد کالا مشروط به اینکه از هر نمونه یکعدد بیشتر نباشد.

آیا دسترسی به کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با ترخیص کالا (بصورت متمرکز) برای مراجعین گمرک امکانپذیر است ؟

امکان دسترسی به بخشنامه ها با مراجعه به دفاتر ستادی وجود دارد لیکن جهت عرضه و فروش نمی باشد.

چنانچه پروانه سبز گمرکی دارای اضافه وزن و پروانه دیگر کسر وزن داشته باشد و کالا از محل یک ثبت سفارش نبوده و یا از محل چند اعتبار اسنادی باشد ،‌نحوه پابه پا نمودن پروانه ها چگونه خواهد بود ؟

چنانچه پروانه های صادره توسط گمرک از محل یک ثبت سفارش نباشد ارتباطی را بین آنها نمی توان برقرار نمود و امکان تسویه مشترک مقدور نمی باشد.

کالای قاچاق شامل چه نوع کالایی می باشد ؟

ماده ۲۹ قانون امور گمرکی قاچاق کالای وارداتی و صادراتی را تعریف نموده که می توان به این ماده مراجعه نمود.

اسناد مثبته گمرکی به چه اسنادی اطلاق میشود؟

طبق ماده ۲۸۰ آیین نامه آ.ا.ق.ا.گ اسناد مثبته گمرکی عبارتند از پروانه ورودی، پته مسافری، قبض سپرده که بوسیله گمرک صادر گردیده و در قبال آن کالا ترخیص شده قبض خرید کالا از سازمان اموال تملیکی ، پته عبور داخلی پروانه ترانزیت خارجی، پروانه کابوتاژ، پروانه مرجوعی و پروانه ورود موقت و صدور موقت ، به شرط اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

چرا گمرکات به فاکتورهای معتبر خرید داخلی برای رفع ظن قاچاق ترتیب اثر نمی دهند؟

گمرکات صرفأ اختیار دارند براساس اسناد مثبته گمرکی اظهار نظر کنند و لاغیر .

چگونه میتوان صحت کالاهای تولید داخلی، که با برچسب و یا مارک خارجی در داخل کشور خرید و فروش میشود و به عنوان کالاهای خارجی توقیف میگردد را اثبات نمود؟

کالای تولید داخل که به نام کالای خارجی برچسب می خورد و ترخیص میشود از هر لحاظ خلاف مقررات است که با مطالبه پروانه گمرکی می توان نسبت به احراز وارداتی کالا و یا خارجی بودن آن اطمینان حاصل نمود.

هر ایرانی در هر سال تا چه میزان کالا و با چه شرایطی بدون پرداخت سود و حقوق و عوارض گمرکی می تواند بعنوان هدیه و سوغات از خارج کشور داشته باشد؟

هر شهروند حداکثر تا سقف ۵۰ دلار کالا به شرط آنکه جنبه تجاری نداشته باشد بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقدر می تواند در طول سال بعنوان هدیه و سوغات از خارج از کشور کالا دریافت و از گمرک ترخیص نماید.

آیا امکان صدور کالای خارجی به خارج از کشور هم وجود دارد ؟

بلی تا سقف ۸۰ دلار می توان کالای خارجی را از طریق پست به خارج ارسال نمود .

آیا مسافر می تواند در هنگام خروج از کشور فرش دستبافت به همراه خود خارج نماید؟

بلی ،‌ براساس آخرین دستورالعمل گمرک ایران و در راستای رونق صنعت فرش دستبافت هر مسافر میتواند تا ۲۰ مترمربع فرش دستبافت در هنگام خروج به همراه خود خارج نماید. (خروج فرش دستبافت به همراه مسافر به کشورهای زیارتی عراق، سوریه، عربستان کماکان ممنوع است).

ایرانیان مقیم خارج از کشور در هنگام ورود به چه صورت و چه مدت می توانند اتومبیل شخصی خود را وارد کشور نمایند ؟

ایرانیان مقیم خارج در صورتیکه برای اتومبیل خود کارنه دوپاساژ داشته باشند که برای ایران معتبر بوده و مهلت قانونی مندرج در آن منقضی نشده باشد و نیز شش ماه آخر اقامت آنان در خارج از کشور بطور متوالی باشد می توانند در هنگام ورود اتومبیل خود را به مدت سه ماه بصورت ورود موقت بهمراه خود وارد نمایند و در صورت ضرورت و نیاز به تمدید آن قبل از انقضای مهلت اولیه به مدت سه ماه دیگر نیزاز اتومبیل خود در ایران استفاده نمایند. بدیهی است در پایان مهلت مذکور خروج از کشور اتومبیل را بایستی به همراه خود از کشور خارج نمایند.

هرگاه کالایی در ظروفی وارد گردد که امکان تفکیک کالا از ظرف ممکن نباشد گمرک برچه اساس حقوق وعوارض گمرکی را از کالای وارده وصول می نماید؟

اگر ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد، ظرف و مظروف توأمأ مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.

اداره گمرک در چه صورتی به اعتراض صاحب کالا نسبت به ارزش استنباطی گمرک ترتیب اثر خواهد داد و چه مرجعی به اعتراض مزبور رسیدگی خواهد کرد ؟

در صورتیکه صاحب مال ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک اقدام به اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض هم در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

در خصوص کسر دریافتیهایی که از طرف گمرک به صاحبان کالا ابلاغ میگردد ،‌پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ کسر دریافتی آیا امکان اعتراض وجود دارد ؟

اگر صاحب کالایی پس از انقضای ۳۰ روز از تاریخ اولیه اعتراض خود را تسلیم نماید، رسیدگی به موضوع و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی اختلافات گمرکی در صورتی امکانپذیر خواهد بود که صاحب کالا نسبت به تأدیه مبلغ مورد اختلاف تا حصول نتیجه اقدام نماید.

کالایی که بعنوان خروج موقت اظهار شده در صورتیکه ظرف مهلت مقرر به کشور وارد نشود در چه صورتی قاچاق تلقی میگردد؟

در صورتیکه صدور قطعی کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت ممنوع یا مشروط باشد و در عدم برگشت کالا سوء‌نیت باشد ،‌مطابق بند ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی موضوع از مصادیق قاچاق می باشد.

در مواردیکه صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تعرفه صحیح کالای خود را نداند، چه باید بکند؟

صاحب کالا باید قبل از تنظیم اظهارنامه با تسلیم درخواست کتبی و ارائه اسناد مالکیت و الصاق نمونه کالا و مدارک مربوطه ضمن پرداخت هزینه های آزمایش و تعرفه بندی، از رئیس گمرک محل استعلام و پس از دریافت پاسخ کتبی و حصول اطمینان از تعرفه کالا نسبت به تنظیم اظهارنامه مبادرت نماید. (ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

مسئولیت از بین رفتن یا کاهش کالای موجود در انبارهای اختصاصی با چه مرجعی است ؟ وظیفه صاحب مال در صورت بروز اتفاقات مزبور چیست ؟

در صورت کاهش، از بین رفتن ، آسیب دیدگی و هرگونه خسارتی به کالا در انبارهای اختصاصی، مسئولیتی متوجه گمرک نبوده و صاحب مال مکلف است در موارد مزبور کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه را به طور کامل بپردازد. ( ماده ۴۸ ق.ا.گ)‌

از نظر گمرک چه کسی صاحب کالا شناخته میشود ؟

کسی که نسخه اصلی اسناد خرید یا حمل بنام او صادر و توسط بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا آنکه اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد. (تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.ا.گ)

ارزش کالای وارداتی که مأخذ پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض قرار میگیرد ،‌چگونه تعیین میشود ؟

ارزش کالای وارداتی عبارتست از بهای سیف به اضافه کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و حق استفاده از امتیاز و نیز کلیه هزینه های دیگر که تا ورود کالا به اولین دفتر گمرکی به آن تعلق میگیرد .‌(ماده ۱۰ ق.ا.گ)

اولین وظیفه مؤسسات حمل و نقل هنگام ورود کالا در قابل گمرک چیست ؟

مؤسسات حمل ونقل مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم کالای وارداتی را به ضمیمه مانیفست و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند. (ماده ۱۷ ق.ا.گ)

در چه صورت مهلت توقف کالا در گمرک قابل تمدید است و به چه مدت ؟

در موارد استثنایی که به تشخیص گمرک ایران عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک ظرف مدت چهارماه مذکور،‌ معلول علل موجهی باشد ،‌گمرک می تواند مهلت مقرر را به تقاضای کتبی صاحب کالا حداکثر تا چهارماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تمدید کند. (تبصره ۲ ماده ۲۲ ق.ا.گ)

هزینه های گمرکی چیست و و برای چه نوع خدماتی تعیین و دریافت میشود ؟

هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیأت وزیران برای تخلیه و بارگیری ،‌انبارداری ،‌آزمایش و تعرفه بندی ،‌بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین و دریافت میشود.‌(ماده ۲ق.ا.گ)

اغلب کسانی که کالای آنها توسط نیروی انتظامی به ظن قاچاق کشف میشود پس از مراجعه به گمرک سؤال می کنند که چگونه است که مشابه کالای آنها در بازار فراوان یافت میشود ولی کسی معترض آنها نمیشود؟

وظیفه نیروی انتظامی کشف و برخورد با کالاهایی است که بصورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده اند و وظیفه گمرک رسیدگی به پرونده هایی است که نیروی انتظامی درخصوص موارد مذکور تشکیل و به گمرک تحویل می دهد ،‌می باشد.

اشخاصی که حکم برائت از دادگاه گرفته اند ولی تحویل کالا به آنها مستلزم استعلام قابلیت مصرف یا استفاده از کالای مذکور ازمراجع ذیصلا ح قانونی می باشد ،‌سؤال می کنند چرا حکم دادگاه بلاقید اجرا نمیشود ؟

احکام برائت صادره از مراجع ذیصلاح قضایی در واقع موضوع قاچاق بودن کالا را منتفی می کند . لذا استفاده و مصرف در داخل کشور از کالای موضوع حکم می بایستی پس از تأیید مراجع صالح مثل اداره نظارت بر مصرف مواد دارویی و غذایی و انرژی اتمی، شرکت مخابرات و .. مقدور خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم تأیید یا کالا قابل مرجوع نمودن از کشور می باشد و یا بایستی معدوم گردد.

در مواردی که مدارک و اسناد مثبته گمرکی ارائه میشود متأسفانه مندرجات اسناد و مدارک خصوصأ پته ها به دلیل اینکه بصورت اجمالی قید شده است، کالا قابل تطبیق نمی باشد ،‌لذا مرتبأ سؤال میشود مگر این اسناد توسط گمرک صادر نشده چرا مورد قبول واقع نمیشود ؟

به تعدد در جهت رفع نواقص پته ها و پروانه های صادره با گمرکات ذیربط مکاتبه شده است که مشخصات دقیق در پته ها و سایر اسناد قید تا در مواقع ضروری بتوان به آن استناد کرد. متأسفانه گاهأ این نواقص دیده میشود که مسلمأ باید به طور مستمر تذکرات را داد تا به مرحله مطلوب نزدیک شد البته بعضی مواقع هم تعدد درج مشخصات و اقلام زیاد مشکلاتی را فراهم می کند.

آیا ممکن است با پرداخت جریمه (منظور پرداخت حقوق سود وعوارض است)‌

کالاهایی که به ظن قاچاق توقیف و تحویل گمرک میشود در رسیدگیهای گمرک چنانچه قاچاق بودن آن ها محرز شود گمرک برابر مقررات درخصوص آنها اقدام خواهد نمود و حداقل آن ضبط کالا می باشد و در صورتیکه ظن قاچاق مرتفع شود کالا بدون دریافت هیچگونه وجهی به صاحب آن مسترد خواهدشد.

چرا زمان رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده طولانی است ؟

اسناد و مدارک ارائه شده جهت رفع ظن قاچاق کالا معمولأ‌توسط گمرکات مختلف کشور صادر شده اند که بررسی اصالت آنها و سپس تطبیق مشخصات کالا و اسناد زمان مناسبی را طلب می کند.

چرا مدتها طول می کشد تا پس از صدور حکم برائت در مواردی که کالا توسط سازمان جمع آوری به فروش رسیده وجه حاصل از فروش مسترد شود؟‌

متأسفانه مورد مذکور واقعیت دارد و طی مراحل امر استرداد حاصل فروش طولانی است در این خصوص تدابیری اندیشیده شده است که انشاء ا… اجرا خواهد شد.

کالای ما جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی … به فرودگاه مهرآباد رسیده است برای حمل و انتقال آن به گمرک نمایشگاهها چکار کنیم؟

به دو طریق می توان اقدام نمود: یا با مراجعه به گمرک مربوط و تودیع تضمین نسبت به انتقال کالا به گمرک نمایشگاههای اقدام نمود و یا آنکه در مراحل اول به گمرک نمایشگاهها مراجعه و ضمانتنامه را به گمرک نمایشگاه تودیع و با اخذ نامه از گمرک نمایشگاهها بعنوان گمرک مهرآباد به طریق ترانزیت داخلی نسبت به بارگیری و حمل کالا به مقصد این گمرک اقدام نمود.

تودیع ضمانتنامه به چه صورت می باشد ؟ آیا چک هم مورد قبول است ؟

ضمانتنامه را بایستی بصورت سپرده نقدی به حساب گمرک نمایشگاهها و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط (طبق فرم گمرک) به نفع گمرک نمایشگاهها ارائه نسبت به صدور معرفینامه به گمرک مهرآباد اقدام گردد.

میزان واخذ ضمانتنامه به چه طریق تعیین میشود ؟

با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده صاحب کالا و بالأخص فاکتور مربوط، براساس ۵۰% ارزش کالا بعلاوه حقوق وعوارض کامل گمرکی براساس تعرفه کالا مشخص میگردد. البته این میزان با توجه به نوع کالا و حساسیت آن با تشخیص رئیس گمرک محل تا سه برابر ارزش و حقوق وعوارض ممکن است افزایش یابد

آیا تعهد سفارتخانه ها به جای ضمانتنامه بانکی مورد قبول است ؟

بلی ،‌به شرط آنکه تعهد نامه سفارت از طریق اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه و دفتر امور صادرات گمرک ایران به گمرک نمایشگاهها ابلاغ گردد و در آن تعهد نامه به صراحت وکیل یا نماینده سفارت اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی و حدود اختیار آن مشخص گردد.

وقتی که کالا به گمرک نمایشگاه رسید آیا می توان بلافاصله آن را به محل غرفه ها انتقال داد یا تشریفات گمرکی دیگری ضرورت دارد؟

پس از وصول کالا به گمرک و صدور قبض انبار ،‌صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به تنظیم و ارائه اظهارنامه واردات موقت اقدام تا پس از ارزیابی محموله و صدورپروانه ورود موقت نسبت به بارگیری وانتقال کالا به محل غرفه ها اقدام گردد.

بعد از برگزاری نمایشگاه آیا کالا را بایستی به گمرک تحویل داد؟

حتمأ بعد از اتمام دوره نمایشگاه صاحب کالا موظف و متعهد است بلافاصله نسبت به بارگیری و تحویل کالا بدون کم و کسری به گمرک نمایشگاهها اقدام نماید. چرا که ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی وی در گرو همین امر مهم است.

مقداری از کالاها نظیر ‌: خودکار، بروشور، کاتالوگ ،‌تی شرت و … با هدف تبلیغاتی بین بازدید کنندگان رایگان توزیع میشود. برای تسویه این کسریها چکار باید کرد؟

در صورتیکه اقلام مذکور مارکدار و تبلیغاتی باشد با توجه به مقدار،‌نوع، وزن ،‌ارزش و … آن اظهارنامه واردات قطعی مصرفی باید تنظیم و به گمرک ارائه نمود تا درصورت پذیرش موضوع نسبت به تسویه کالای مصرفی اقدام گردد

آیا ممکنست این نوع کالاهای مصرفی مشمول پرداخت حقوق وعوارض گمرکی گردد؟

بلی ، چنانچه مقدار و نوع کالا با توجه به عنوان و اهداف نمایشگاه مغایرت و یا کالای مصرفی جنبه تجاری داشته باشد. حقوق وعوارض گمرکی کالا از محل سپرده نقدی با ضمانتنامه بانکی وصول خواهد شد.

اگر کالا بعد از اتمام نمایشگاه به گمرک تحویل نگردد چه خواهد شد؟

پروانه ورود موقت صادره فقط در محدوده گمرک و محوطه نمایشگاه معتبر است و چنانچه کالا بدون اطلاع و هماهنگی قبلی از نمایشگاه خارج و تحویل نگردد مشمول مقررات قاچاق کالا بوده و اقدامات قانونی برعلیه صاحب کالا بعمل خواهد آمد.

چه اسناد و مدارکی جهت تنظیم اظهارنامه واردات موقت لازم است ؟

بارنامه حمل، فاکتور، عدل بندی دقیق، گواهی مبدأ ، قبض انبار گمرک ،‌وکالتنامه رسمی ،‌تعهد نامه سفارت (حسب مورد) ،‌نامه مشارکت از شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی دال بر واگذاری غرفه از جمله مدارک مورد نیاز می باشد.

چنانچه شرکتهای خارجی فاقد نمایندگی در ایران باشند برای تعیین نماینده جهت انجام تشریفات گمرکی چکار کنند؟

با فرض سؤال ،‌آن شرکت در کشور متبوع خود می تواند با مراجعه به سفارتخانه و یا نمایندگیهای کنسولی نسبت به تعیین و معرفی نماینده در ایران اقدام نماید. و گواهی سفارتخانه در این خصوص کفایت می کند.

بعد از اتمام دوره برگزاری نمایشگاه و تحویل کالا به انبار گمرک مراحل قانونی بعدی به چه صورت خواهد بود؟

بعد از تحویل کالا به گمرک و اخذ قبض انبار صاحب کالا می تواند با تنظیم اظهارنامه مرجوعی نسبت به اعاده کالا به خارج از کشور اقدام نماید. در غیراینصورت بعد از گذشت چهارماه کالا مشمول مقررات متروکه شده و پس از طی مراحل قانونی نسبت به فروش آن اقدام خواهد شد.

جهت ترخیص قطعی کالاهای نمایشگاههای چه مجوزی مورد نیاز هست؟

در صورتیکه کالا با صدور پروانه واردات موقت جهت عرضه در نمایشگاه و غرفه حمل گردیده باشد و همین کالا به انبار گمرک اعاده و صاحب کالا قصد ترخیص قطعی آن را داشته باشد فقط مجوز رئیس مرکز توسعه صادرات برای ترخیص قطعی کافی به مقصود خواهد بود.

آیا تمامی صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها توانایی انجام تشریفات گمرکی را دارند؟

خیر، باتوجه به تخصصی بودن کار گمرک و مراحل مختلف تشریفات گمرکی ، توصیه مؤکد آن است که خدمات حق العملکاران گمرکی که دارای پروانه معتبر حق العملکاری از گمرک ایران هستند استفاده شود و از اعزام کارکنان غیرمتخصص یا افراد متفرقه ای که فاقد توانایی و تخصص لازم هستند جدأ پرهیز نمایند چرا که نتیجه ای جز اتلاف وقت ،‌هزینه و تأخیر در انجام تشریفات گمرکی را در پی نخواهد داشت.

به طور بسیار مختصر و مفید مراحل مختلف تشریفات گمرکی کالاهای نمایشگاهی را بیان نمایید.

پس از وصول کالا به گمرک نمایشگاه و اخذ قبض انبار به شرح ذیل است : ۱- اخذ و ارائه نامه مشارکت از سهامی نمایشگاههای بین المللی دال برواگذاری غرفه. ۲- تنظیم اظهارنامه واردات موقت و ضمیمه نمودن اسناد از جمله: فاکتور، عدل بندی، بارنامه حمل ،‌وکالتنامه ،‌تعهد سفارت، نامه مشارکت و … به آن. ۳- تأمین حقوق وعوارض متعلقه براساس ۵۰% ارش کالا بعلاوه حقوق و عوارض کامل بصورت سپرده نقدی بحساب گمرک نمایشگاهها نزد بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط، و یا تعهد نامه سفارت (حسب مورد). ۴- تعیین ارزیاب و انجام عملیات ارزیابی و امضاء اظهارنامه. ۵- امضاء پروانه و اظهارنامه توسط رئیس سرویس ارزیابی و اخذ پروانه ورود موقت. ۶- مراجعه به دفتر کل انبارها، درب خروج و انبارجهت بارگیری و حمل به غرفه. ۷- اتمام دوره نمایشگاه مربوط و تحویل مجدد کالا به انبار.

جایگاه گمرک ایران در تشکیلات دولت ؟

گمرک ایران بعنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی محسوب میگردد و رئیس کل گمرک ایران بعنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی محسوب میگردد.

ساختار تشکیلاتی گمرک ایران در چه سالی به تصویب رسیده است؟‌

ستاد مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۷۷ و گمرکات اجرایی در خردادماه سال ۷۹

تعداد معاونتهای گمرک ایران؟

۴ معاونت تحت عناوین اداری و مالی،‌ امور گمرکی،‌ طرح و برنامه ،‌حقوقی

تعداد پستهای سازمانی ؟

۷۹۳۰ پست سازمانی

تعداد واحدهای تابعه؟

‌۱۵۴ واحد گمرکی مستقر در ۲۸ استان

تغییر عنوان، تبدیل حالت پستهای سازمانی؟

اداره کل امور اداری و واحدهای اجرایی پیشنهادات را ارائه که پس از بررسی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعکس و جوابیه جهت اقدام ارسال میگردد.

درخواست ایجاد، تعطیل، گسترش یا کاهش واحدهای سازمانی؟

با توجه به اهداف دولت و همچنین سیاست کلی گمرک پاسخ لازم داده میشود و درصورت لزوم پیشنهادات با توجیهات لازم جهت تصویب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمنعکس میگردد.

درخواست تصویب بازنگری در شرح وظایف؟

باتوجه به نوع وظایف محوله وهمچنین نحوه اقدام تعیین و جهت سیر مراحل قانونی ارائه میگردد تا با تقسیم صحیح وظایف از تکرار و تداخل وظایف جلوگیری بعمل آید.

درخواست ارتباطات سازمانی؟

با توجه به چارتهای سازمانی و شرح وظایف ارتباطات تعیین وابلاغ میگردد.

پیشنهاد انتقال وظیفه یا فعالیت از واحدی به واحد دیگر؟

پس از بررسی عنداللزوم وظیفه از واحدی حذف و به واحدی دیگر افزوده میگردد.

درخواستهای کاربینی

نحوه گردش کارهای اداری و مالی واحدهای مختلف گمرکی بررسی وارزیابی و پیشنهادات اصلاحی ارائه میگردد.

مقدمه : انواع اربابان رجوع دفتر تعیین تعرفه وارزش :‌

الف – گروه اول را اربابان رجوعی تشکیل میدهند که بصورت جدی قصد واردات کالا را نداشته و میزان اطلاعات آنها از قوانین و مقررات گمرکی و صادرات و واردات بسیار اندک و یا صفر بوده و می خواهند مقرون به صرفه بودن ورود و ترخیص و فروش (استفاده دارد یا ندارد) را بررسی می نمایند. ب – دسته دوم را افرادی تشکیل میدهند که قصد سفارش کالا به خارج دارند و پروفرم از فروشنده اخذ نموده اند. حسب ارجاع وزارت بازرگانی یا جهت اطمینان بیشتر درخواست تعیین تعرفه وفق تبسره سه ذیل ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را دارند. ج – دسته سوم افرادی هستند که کالای آنها به یکی از گمرکات کشور وارد شده و جهت حصول اطمینان ازصحت تعرفه اظهاری و یا تعرفه استنابطی گمرکی به این دفتر مراجعه می نمایند. د – دسته چهارم افرادی هستند که اظهارنامه آنها از طریق گمرکات اجرایی و یا اداره کل بازبینی با صدورمطالبه کسر دریافتی به این دفتر ارجاع شد و در مراحل رسیدگی اسناد، کسب نظریه آزمایشگاه استاندارد یا کمیسیونها می باشد. ه – دسته پنجم را دانشجویان و اساتید دانشگاهها تشکیل می دهند که درصدد چاپ رساله و یا تحقیق در مورد یک ماده یا دستگاه هستند که نیاز به آمار واردات دارند. لذا جهت تعیین تعرفه کالا از طرف دفتر آمار و خدمات ماشینی به این واحد هدایت میشوند. و – گروه ششم افرادی می باشند که جهت اخذ موافقت اصولی و یا ایجاد کارخانه به وزارت صنایع مراجعه می نمایند و درصدد اطلاع از تعرفه ماشین آلات و تعرفه مواد اولیه آن می باشند. با عنایت به موارد شش گانه سؤالات مطروحه و جواب آن به شرح زیر میباشد‌:

حقوق گمرکی چیست ؟

حقوق گمرکی وجهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت میشود.

سود بازرگانی چیست ؟

سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویبنامه هیئت وزیران برقرار میگیرد.

هزینه گمرکی چیست ؟

هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن باتصویب هیئت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری و خدمات فوق العاده تعیین میشود.

عوارض گمرکی چیست ؟

عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات بعهده گمرک واگذار میشود.

تعرفه یعنی چه ؟

تعرفه عبارتست از شرح یک کالا یا محصول تحت یک کد (شماره)‌معین که زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امورواردات ،‌صادرات، بیمه، حمل ونقل و .. می باشد.

برای تعیین تعرفه کالا به کدام واحد گمرک مراجعه شود؟

اشخاصی که می خواهند کالا به کشور وارد نمایند جهت تعیین تعرفه کالای مورد سفارش به دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران مراجعه و فرم ذیل را تکمیل و ارائه می نمایند. بسمه تعالی به : دفتر تعیین تعرفه شماره :‌ از : تاریخ:‌ موضوع : استعلام تعرفه تلفن :‌ خواهشمند است دستور فرمایند در اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (به شرح ظهر ورقه) شماره تعرفه و میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی و شرایط ورود کالای مورد استعلام ، موضوع پروفرم شماره ………… به شرح زیر را که در هیچ یک از گمرکات کشور موجود نبوده و حداکثر ظرف مهلت …… ماه به کشور وارد خواهد گردید ،‌تعیین و اعلام فرمایند. مبلغ ………….. ریال بابت هزینه تعیین تعرفه به موجب رسید بانکی شماره …….. مورخ …………. پرداخت شد. امور مالی مشخصات کامل :‌ ۱- ۲- ۳- ۴- مهر و امضاء استعلام کننده مدارک لازم : ۱- نمونه کالا ۲- اصل کاتالوگ ۳- بروشور ۴- پروفرم رسیدگی شد تقاضای استعلام تعرفه باتوجه به مدارک ارائه شده کامل است. امضای کارشناس دفتر تعرفه تعداد ….. نمونه کالا دریافت و در ردیف دفتر ثبت شد. امضاء متصدی نمونه ها

آیا برای تعیین تعرفه هزینه دریافت میشود ؟

بلی ، براساس مصوبه هیئت وزیران برای سه قلم کالا به میزان ۵۰۰۰۰ ریال و برای هر قلم اضافی ۱۰۰۰۰ ریال بایستی به شماره حساب ۹۰۱۴۶ گمرک ایران نزد بانک ملی شعبه میرعماد واریز و فیش مربوطه ضمیمه فرم استعلام گردد. هزینه آزمایش به حساب شماره۹۰۰۱۲ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نزد بانک ملی شعبه استاندارد و به میزان تعیین شده توسط مؤسسه مذکور واریز میشود. برای کالای صادراتی نیز با شرایط فوق تعیین تعرفه میشود.

… . ( مفاد تبصره مذکور بشرح زیر میباشد )

تبصره ۳ ذیل ماده ۹۹ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۵۱ اشخاصی هم که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند ،‌می توانند به منظور تحصیل اطلاع از تعرفه کالا و سایر شرایط ورود آن از گمرک با ارسال نمونه و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه حداکثر تا چه مدت کالای مورد نظر به ایران خواهد رسید تقاضای تعرفه بندی آن را بکنند این تعرفه بندی وقتی برای ادارات گمرک الزام آور خواهد بود که از طرف اداره کل گمرک به استناد رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ابلاغ شده و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار با یکسال بعد ازتاریخ تعیین تعرفه و ابلاغ آن به استعلام کننده وارد شده باشد به شرط آنکه سال ورود با رعایت مقررات صادرات و واردات مجاز و از هر لحاظ مشابه همان کالایی باشد که درخواست تعرفه بندی آن را نموده و در این قبیل موارد در موقع ترخیص اگر توجه شود که رأی دیگری از طرف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مورد همان نوع کالا صادر شده که به زیان وارد کننده باشد مورد مشمول بند ۱ ماده ۳۲۶ این آیین نامه خواهد بود.

بدون مراجعه به گمرک چگونه می توان تعرفه کالا را پیدا کرد؟

در صورت در اختیار داشتن کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال جاری ، در مواردی با مراجعه به فهرست مندرجات جدول ضمیمه کتاب مذکور،‌سپس ملاحظه عنوان قسمت و فصل در صفحه ذکر شده ، ممکن است تعرفه موردنظر مشخص شود ضمن اینکه قسمت و فصل صرفأ جنبه راهنمایی دارد.

در جدول مقررات و در ستون شرایط ورود شماره هایی از ۰ –۷ ذکر شده مفهوم آنها چیست ؟

شماره (۰)‌ نشاندهنده ممنوعیت ورود کالا است بقیه شماره ها از (۷-۱) مربوط به کد وزارتخانه ها به شرح ذیل می باشد که جهت ورود کالا بایستی از مجوز از وزارت مذکوراخذ شود.

در ستون شرایط ورود برخی از کالاها بیش از یک شماره (کد)‌ ملاحظه میشود، ‌منظور چیست ؟

ورود برخی از کالاها مستلزم کسب موافقت بیش از یک وزارتخانه می باشد. (راهنمای کدهای جداول بشرح زیر می باشد) ردیف ورود کالا ممنوع است . ۰ ورود کالا موکول به موافقت وزارت بازرگانی است. ۱ ورود کالا موکول به موافقت وزارت صنایع و معادن است. ۲ ورود کالا موکول به موافقت وزارت جهاد کشاورزی است. ۳ ورود کالا موکول به موافقت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است. ۴ ورود کالا موکول به موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن است. ۵ ورود کالا موکول به موافقت وزارت نفت است. ۶ ورود کالا موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ۷

در ستون آخر کتاب مقررات حروف SUQ درج شده به چه معنی است ؟

ستون مذکور بیانگر واحد استاندارد بین المللی کالا می باشد که از واحدهای مختلف با توجه به نوع کالا مانند Kg (کیلوگرم) ،‌m2 (مترمربع)، U (یونیت، دستگاه و …) استفاده شده است.

با توجه به اینکه کالا به گمرک …..واردشده آیا می توانیم جهت جلوگیری از اظهار خلاف و جریمه احتمالی متعلقه از دفتر تعیین تعرفه استعلام نماییم؟

خیر ، وفق مفاد ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از گمرک مربوطه که کالا در آنجا تخلیه شده می توانید کتبأ سؤال نمایید.

در صورتیکه به تعرفه استنباطی گمرکات اعتراض باشد چگونه اقدام شود؟

طبق مفاد ماده ۱۶ قانون امور گمرکی در صورتیکه از ترخیص کالا ۸ ماه گذشته باشد می توانید با ضمیمه نمودن دلایل و مدارک لازمه (بروشور و کاتالوگ کارخانه سازنده)‌احاله مورد را به دفتر تعیین تعرفه درخواست نمایید.

اگر رأی کمیسیون تجدیدنظر و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مورد اعتراض باشد چگونه اقدام میشود؟

در رابطه با رأی صادره توسط کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ،‌ در صورتیکه ما به التفاوت بیش از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال باشد هریک از طرفین می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست کمیسیون تجدیدنظرنمایند. لیکن وفق اصلاحیه ماده ۵۲ قانون امور گمرکی ،‌رأی کمیسیون تجدیدنظرقطعی و لازم الاجراست.

آیا آرای کمیسیونها قابل تسری به موارد مشابه می باشد ؟

آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر فقط درخصوص امر رسیدگی شده قابل اجراست.

کالا تا چه تاریخی می تواند در انبار گمرکی باشد و مشمول کالای متروکه نشود؟

در فرودگاهها ۲ ماه و در اماکن عمومی تا ۴ ماه که ابتدای آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار و یا تاریخ صدور قبض انبار می باشد.

منظور از شماره کوتاژ چیست؟

شماره ای است که در تمام مراجعات و مکاتبات صاحب کالا با گمرک در مراحل بعدی مورد استناد قرار می گیرد. به طور خلاصه شماره پرونده هر فقره بارنامه کالای ورودی است.

کالایی داشته ام که اظهار وعملیات ارزیابی آن پایان یافته و پروانه گمرکی نیز برای آن صادر شده است اما کالا فروخته شده است . آیا این خلاف واقع نیست؟

خیر، چون از صدور پروانه گمرکی بیش از چهار ماه گذشته و کالا متروکه شده است و نسبت به واریز حاصل فروش آن اقدام میشود.

کسر دریافتی مطالبه شده از طرف گمرک تا چه مدت می توان به آن اعتراض نمود و به کجا؟

تا سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه و می بایست کتبأ به گمرک صادرکننده کسر دریافتی اعتراض نمود.

ارزش سیف (CIF) که گمرک برای کالای وارده ملاک عمل قرار میگیرد شامل چه مواردی است؟‌

مل بهای خرید کالا در مبدأ + هزینه بیمه + حمل و نقل و باربندی و سایر هزینه هایی که مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و هزینه هایی که به آن کالا تا اولین گمرک انجام میگیرد.

دریافت بیمه برای کالای تجاری چگونه اخذ میشود؟

براساس بهایی که در اسناد خرید تعیین شده است در صورتیکه اسنادی ارائه نشود یا در سایر موارد براساس آیین نامه گمرکی عمل میشود.

میزان معافیت کالای مسافری در یکسال در چند نوبت قابل استفاده است؟

معادل ۸۰ دلار بوده که می توان در یک سفر یا سفرهای متعدد مورد استفاده قرار گیرد و استفاده در موارد دیگر منوط به این است که از ۸۰ دلار معافیت هنوز باقی مانده باشد.

آیا می توان برای کالایی که هنوز وارد کشور نشده است تقاضای تعرفه بندی و شرایط ورود کرد؟

بلی، افرادی که می خواهند کالا به خارج سفارش بدهند می توانند با ارسال نمونه و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه حداکثر تا چه مدتی کالا به ایران خواهد رسید تقاضای تعرفه بندی از گمرک ایران نمایند.

صاحب کالایی، کالایی را بعنوان ورود موقت وارد کشور نموده است. آیا می تواند آن را در کشور به فروش برساند؟

در صورتیکه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه داده و تشریفات ورود قطعی را برای کالا انجام دهد و در صورت نیاز به مجوز، مجوز قانونی از مقام صلاحیت دار اخذ نماید می تواند آن را در کشور بفروش برساند.

ورود مجدد یعنی چه ؟

ورود کالاها به قلمرو گمرکی که قبلأ از آن صادر شده است.

مسافر چه نوع کالاهایی می تواند همراه خود بیاورد؟

کالاهای مجاز که جنبه تجاری نداشته باشد.

اسناد مورد نیاز برای ورود قطعی کالا چه مواردی می باشد؟

۱- فاکتور، ۲- پیش فاکتور، ۳- بیمه نامه، ۴- بارنامه، ۵- گواهی مبدأ، ۶- عدلبندی و گواهیهای لازم در صورت نیاز، ۷- اصل یا کپی وکالت نامه، ۸- کارت بازرگانی، ۹- اسناد بانکی، ۱۰- کد اقتصادی، ۱۱- قبض انبار، ۱۲- ترخیصیه، ۱۳- مجوز ورود و ترخیص در صورت نیاز

آیا اگر مسافری کالاهایی را همراه داشته باشد که جنبه تجاری دارد می تواند آنرا ترخیص نماید؟

با ارائه کارت بازرگانی با موافقت وزارت بازرگانی و انجام تشریفات مربوط به کالای وارده بصورت بازرگانی می تواند ترخیص نماید

کالایی در گمرک اظهار نموده ام در موقع ارزیابی متوجه شده ام که کالا را به زیان خود اظهار نموده ام، آیا اضافه پرداختی به اینجانب استرداد میشود؟

بلی، اگر بر اثر ارزیابی موضوع کشف شود و ارزیاب مربوطه مشاهدات خود را به متصدی سرویس ارزیابی گزارش نماید و متصدی سرویس ارزیابی مراتب را به صاحب کالا اعلام نمایند صاحب کالا می تواند به استناد نوشته ارزیاب در متن یا ظهر اظهارنامه تقاضای استرداد اضافه پرداختی نماید. در این صورت رئیس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در ذیل گزارش متصدی سرویس اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.

مدت زمان ارزیابی برای کالا چقدر می باشد؟

حداکثر ۲۴ ساعت ارزیابان موظفند اظهارنامه هایی که به آنها تسلیم میشود نتیجه ارزیابی را در ظهر اظهارنامه نوشته و تکمیل و به متصدی سرویس ارزیابی تسلیم نمایند. در صورتیکه به مشکلی نیز در ضمن ارزیابی برخورد نمود کتبأ گزارش نماید.

صاحب کالا از نظر گمرک چه کسی است؟

کسی است که نسخه اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و توسط بانک مهر شده باشد و حواله نیز به نام او باشد یا اسناد مهر شده مزبور بنام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.

اسناد لازم برای صادرات قطعی چه چیزهایی می باشد؟

۱- مجوز صدور، ۲- نرخ ارزش کالا ، ۳- عدلبندی – گواهی استاندارد و بهداشت «درصورت نیاز»، ۴- قبض انبار، ۵- وکالتنامه، ۶- کارت بازرگانی، ۷- کد اقتصادی

آیا ورود خودرو سواری مجاز می باشد؟

با مصوبه هیئت دولت.

تا چه میزان کالای خارجی به خارج از کشور از نظر ارزش می توان ا رسال کرد؟

تا سقف ۸۰ دلار «۶۴۰ هزار ریال» با حفظ جنبه غیرتجاری بلامانع است.

وزن کالاهایی که می توان به خارج از کشور ارسال کرد چقدر می باشد؟‌

تا وزن ۱۰ کیلوگرم کالا به اکثر کشورها در هر مرتبه می توان ارسال کرد به جز کشورهای «نیوزلند، لیبی، فیلیپین، آرژانتین، افغانستان، الجزایر، بلغارستان، پرتغال، بنگلادش، روسیه و آسیای میانه، فنلاند، هندوستان، یوگسلاوی» که تا ۲ کیلوگرم ارسال کالا مجاز می باشد.

آیا می توان دارو به خارج از کشور ارسال کرد؟

به میزان مصرف شخصی در صورت اضطرار بلامانع است.

وجه سپرده به چه کسی پرداخت میشود؟

در وجه صاحب کالا یا وکیل قانونی او.

پرداخت حق مأموریت روزانه مأمور بدرقه برچه اساسی مشخص میگردد؟

براساس بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از گمرک ایران و براساس کیلومتر مسافت و بدی آب و هوای نقاط محروم هزینه روزانه مأموریت مشخص میگردد.

نحوه پرداخت فوق العاده محل خدمت چگونه می باشد و شامل چه کسانی می باشد؟

مبلغ ۵% حقوق مبناء به عنوان فوق العاده محل خدمت می باشد و شامل افراد غیربومی و انتقالی می باشد.

اری کالای صادراتی دارم که زیاد بوده و حمل تمامی آن به گمرک در یک مرتبه میسر نمی باشد. آیا می توانم به تدریج هر قسمتی از آن را وارد گمرک نمایم؟

با اجازه کتبی رئیس گمرک محل می توان به تدریج هر قسمتی از آن را که وارد گمرک میشود به موجب درخواست کتبی جداگانه که تسلیم گمرک شده و حاکی از مشخصات قسمت محموله به گمرک می باشد. پذیرفت.

نحوه اخذ سپرده برای ورود موقت کالای مجاز چگونه می باشد؟

معادل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض که به واردات قطعی آن کالا تعلق میگیرد. بعلاوه حداکثر جریمه احتمالی نقدأ و یا با تضمین بانکی بعنوان سپرده اخذ می شود.

برای اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالاهایی که از روی وزن ارزش گذاری میشود وزن کالا برچه اساس ملاک نظر قرار می گیرد؟

وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی ظرف که نسبت آن با وزن خالص کالا با توجه به نوع ظرف در آیین نامه تعیین خواهد شد ملاک نظر قرار میگیرد.

منظور از اظهار چیست؟

ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات، کالای اظهار شده مشخص و از غیرآن به نحو روشن متمایز گردد.

تاریخ صدور سند ترخیص چه روزی است؟

روزی است که رئیس گمرک محل ترخیص کالا یا قائم مقام او سند را امضاء و اجازه ترخیص صادر مینماید.

منظور از روز اظهار چه روزی است؟

روزی است که صاحب کالا طبق اظهار خود وجوهی را که به ترخیص کالا تعلق میگیرد به صندوق پرداخته باشد و در گمرکاتی که تشریفات کالا بصورت رایانه ای انجام می گیرد پس از اختصاص شماره ثبت و اظهارنامه توسط رایانه وامضاء آن بوسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی آن کالا اظهار شده تلقی میشود.

نمونه کالای تجاری بها به چه کالاهایی اطلاق میشود؟

به کالاهاییکه بهای ذاتی نداشته ثانیأ مستقیمأ در ارتباط با شخص وارد کننده بوده، یعنی برای جلب سفارش یا نمایش آن مورد توجه باشد.

الصاق چه نوع کالاهایی به اظهارنامه ضروری است؟

نمونه کالا از انواع نخ وکاغذ و مقوا و منسوجات وهر کالای دیگری که الصاق نمونه آن به اظهارنامه میسر باشد باید یک نمونه به اظهارنامه الصاق و با مهر اداره لاک و مهر شود.

هزینه گمرکی چیست؟

وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه، باربری،‌ بارگیری، انبارداری، آزمایش، تعرفه بندی و بدرقه کالا تعیین میشود.

کالاهای مشروط یعنی چه؟

کالاهایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکانپذیر است.

کمیته موضوع ماده یک چه کسانی هستند؟

نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع ،‌امور اقتصادی و دارایی «گمرک ایران»، بانک مرکزی ، اطاق بازرگانی ،‌صنایع و معادن.

کارت حق العملکاری توسط چه سازمانی صادر میشود و شرایط آن چیست؟

توسط گمرک ایران پس از برگزاری آزمون و قبولی در آزمون مربوطه با داشتن شرایط لازم.

پیشنهاد

۱ ـ پیشنهاد ارباب رجوع : گمرک شهید باهنر با شاخصهای مشخص آن نهایت همکاری و اعتماد را به ارباب رجوع دارد و در مورد اصلاحیه مانیفستها نظرم این می باشد طبق موجودی کالا بارنامه حاضر، قبض انبار صادر شده و در حین ارزیابی نمودن کالا،‌ارباب رجوع کار اصلاحیه را انجام دهد تا در مرحله پروانه گرفتن ، اصلاحیه نیز انجام شده باشد. در این صورت دو روز از لحاظ کاری (جهت اصلاح مانیفست) کار سریعتر انجام گرفته و کالا از انبار تخلیه میشود . جوابیه دفتر واردات : اصلاحیه مانیفست پس از تخلیه کالا به استناد ماده ۳۵ آ.ا.ق.ا.گ قابل قبول نمی باشد. ۲ ـ پیشنهاد مدیریت گمرک استان یزد ، جناب آقای فرود عسگری الف‌ ـ انتقال مرحله صندوق به آخرین مراحل انجام تشریفات گمرکی کمک شایان توجه را به مراجعان خواهد نمود چرا که تمام مابه التفاوتها و یا هر اقدامی که منجر به پرداخت شود محاسبه و در آخرین مرحله انجام خواهد شد(این عمل در آسیکودا بطور آزمایشی صورت گرفت ).اصلاحیه آئین نامه امور گمرکی را لازم دارد تا صدور اصلاحیه درسایر گمرکاتی که سیستم آسیکودا ندارند آزمایشی انجام شود . ب ـ جهت کمک به امر توریسم در کشور، شهرهائی که پذیرای توریستهای زیادی هستند با ارائه تسهیلات و انجام تشریفات مربوط به کالای آنها در محل اقامت با همکاری سازمان جهانگردی اقدام و تحت نظارت مامور گمرک کالا به فرودگاه حمل گردد این موضوع ضمن اینکه باعث رضایت خاطر آنها خواهد شد تبلیغاتی است برای تشویق دیگران برای سفر به ایران. ج ـ کالای وارداتی که بطور مکرر آزمایش شده با تسهیلاتی که معاونت محترم امور گمرکی به استناد مصوبات گردهمایی بخشنامه نموده اند کاری بسیار خوب و باعث تسهیلات در امر ارباب رجوع است یعنی چنانچه کالایی که مکرر وارد میشود و یک نتیجه آنالیز دارد و در یک تعرفه معین بیان میشود در مراحل بعدی ورود نیاز به ارسال مجدد به آزمایشگاه نیست و با اتخاذ تصمیم توسط مدیریت ترخیص میگردد . این موضوع اگر برای کالای صادراتی هم درنظر گرفته شود تسهیل در فرآیند تشریفات صادرات را به همراه دارد. د‌ ـ در مورد کالای ترانزیتی که در گلوگاهها به ظن قاچاق توقیف میشود بلافاصله مامور گمرک اعزام شود تا در همان محل ، کالا رؤیت و با اسناد مطابقت و اقدامات بعدی بعمل آید در حال حاضر با تنظیم لیست کشیک ترانزیت این عمل در گمرک یزد انجام میشود که در نتیجه کمک بزرگی به ترانزیت خارجی می باشد ه ـ در طرح آسیکودا عدم اتصال انبارهای عمومی و سازمان بنادر به سیستم باعث ترددهای اضافی مردم میشود چنانچه این اتصال نیز بین شبکه این سازمانها با گمرک بوجود آید حاصل کار به نفع مردم خواهد بود

آیا سیستم آسیکودا قابلیت ارتباط ONLINE با سایر گمرکات را فراهم می سازد؟

سیستم آسیکودا در شبکه های محلی گمرکات بصورت ONLINE عمل کرده و کلیه کامپیوترها با سرور مرکزی در ارتباط می باشند. با توجه به بکارگیری پایگاه داده ای اوراکل در سیستم و نیز قابلیت های آسیکودا به مانند موجول A++ GATE امکان ارتباط مابین گمرکاتی که از سیستم آسیکودا استفاده می کنند جهت تبادل اطلاعات به مانند کارنه تیر و تسویه کامیونهای ترانزیت وجود دارد که در صورت موجود بودن زیر ساختار ارتباطی در کشور این موضوع امکان پذیر میگردد.

وضعیت ارتباط سیستم آسیکودا (ارتباط الکترونیک) با دیگر گمرکات کشور چگونه است؟ آیا در زمینه ارتباطات مخابرات مشکل وجود دارد؟ چنانچه پاسخ مثبت است نظر کارشناس آن مدریت در خصوص رفع این مشکل چه می باشد؟

در حال حاضر ارتباط ستاد با سایر گمرکات از طریق خطوط X-25 مخابرات و خطوط DIALUP می باشد که متاسفانه قابل اتکا نبوده و کارایی لازم را ندارند. عدم وجود زیرساختار مخابراتی مناسب در کشور مشکل اساسی کلیه سازمانها اعم از بانکها، بیمه ها، ادارات مالیات، وزارتخانه ها و… می باشد که باید در این ارتباط چاره اندیشی شود و گمرک هم در این راستا شرح خدمات مورد نیاز خود را تدوین نموده است.

آیا سیستم آسیکودا قابلیت ارتباط با سایر سازمانها را دارد و اصولا چنین ارتباطی لازم است. چنانچه پاسخ مثبت است لطفا وضعیت فعلی سیستم را دراین زمینه تشریح نمایید. و اگر در این زمینه نارسایی وجود دارد علت، مربوط به کدام بخش درون و یا بیرون سازمانی می شود؟

اگر قرار باشد که دولت الکترونیک شکل و فرم بگیرد که بنظر چنین است کلیه سازمانها باید قادر باشند که خدمات و سرویسهای خود را بصورت الکترونیکی به آحاد جامعه ارائه نمایند که گمرک ایران نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. در ارتباط با ارائه سرویسهای الکترونیکی و بالابردن بهره وری ، سازمانهای مختلفی در کشور ارائه طریق می نمایند که می توان به هیئت دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شورایعالی اطلاع رسانی و… اشاره نمود. بنابراین ارتباط با سایر سازمانها به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دارد و کمیته هایی نیز در کشور به مانند کمیته ملی ادیفاکت در وزارت بازرگانی، کمیسیون تخصصی اقتصاد، بازرگانی و تجارت الکترونیک که با حضور اعضای سازمانهایی به مانند وزارت راه و ترابری، بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت، وزارت خارجه و… تشکیل میگردند، دراین ارتباط موضوع را پیگری می نمایند. ارتباطات و تبادل داده ها از طریق بکارگیری استاندارد UN/EDIFACT می باشد که در سیستم آسیکودا از آن پشتیبانی شده و سایر سازمانها بکارگیری از این استاندارد را در دست پیگیری دارند. بهرحال نهاد مسئول در این امر گمرک ایران نبوده و گمرک بعنوان یکی از اعضا در جلسات شرکت میکند.در همین ارتباط گمرک ایران تلاش در تبادل الکترونیکی اسناد با سایر سازمانها نموده که به سیستم مانیفست الکترونیکی به عنوان یکی از این موارد می توان اشاره نمود که تبادل داده ها بصورت الکترونیکی با خطوط کشتیرانی صورت می گیرد.

در برنامه ریزی استراتژیک گمرک جهت اجرای گمرک الکترونیک، تشکیل و تامین زیر ساخت های ارتباطات الکترونیکی (مخابرات) چه میزان بوده و نیازهای گمرک در این خصوص چه می باشد. و آیا این بستر در حال حاضر فراهم شده یا خیر؟

در برنامه استراتژی فن آوری اطلاعات گمرک نیازهای زیر ساختار ارتباطی گمرک بر اساس فعالیت گمرکات پیش بینی شده و بر اساس نیازهای فوق طرح جامع خدمات مورد نیاز گمرک (RFP) جهت پیاده سازی شبکه فراگیر کشور طراحی شده (کپی آن تحویل آقای مهندس مولایی شده است) و قرار است که در صورت کسب بودجه پیاده سازی گردد.

در خصوص یکسان سازی رویه ها، نرم افزارها و اطلاعات در گمرکات کشور چه اقداماتی صورت گرفته است؟

کلیه سیستمهای عامل در سیستم آسیکودا از سیستم عامل SCO- UNIX و پایگاه داده ا ی اوراکل استفاده می کنند که ارتقا آنها به محیط ها ی جدیدتر بوسیله آنکتاد انجام می گیرد. در ارتباط با رویه های گمرکی و ایجاد وحدت رویه عملیات در گمرکات اجرا یی مستندات نظام نامه آسیکودا طراحی و با امضا ریاست محترم کل گمرک به گمرکات اجرایی جهت اجرا ابلاغ شده است. بدیهی است که در دوره های ۶ ماهه نظام نامه مورد بررسی و بازنگری قرار میگیرد.

پروژه آسیکودا با توجه به چه شاخص هایی و برای کدامیک از گمرکات تعریف و پیاده سازی شده ویا می شود؟

پیاده سازی آسیکودا در گمرکات بر اساس شاخص هایی به مانند حجم عملیا ت واردات، صادرات، ترانزیت و تعداد اظهارنامه ها صورت گرفته و در بعضی موارد مراکز استانها به دلیل استراتژیک بودن جهت گمرک مورد انتخاب قرار گرفته اند.

با توجه به وضعیت فعلی، آیا سیستم آسیکودا توانسته است نیازهای روز گمرکات را برآورده سازد؟

همانگونه که در گزارشات قبل اعلام گردید پیاده سازی آسیکودا دستاوردها یی به مانند کامپیوتری شدن مراحل ترخیص کالا در واردات و صادرات، استاندارد نمودن فرم اظهار (SAD) به کاهش نسخ اظهارنامه، ارائه آمار در کوتاهترین مدت، بکارگیری مدیریت ریسک، استفاده از فایلهای مرجع ISO، کاهش زمان ترخیص کالا و… داشته است که وضعیت گمرک ایران را ازیک گمرک سنتی و دستی به گمرک نوین تغییر شکل داده است و اقدامات تکمیلی ادامه دارد.

آیا نیاز به ارتقا سیستم آسیکودا احساس می شود یا خیر؟ دلایل وجود و موانع آن بطور کامل تشرح شود.

معمولاً دوره عمر نرم افزارهای کاربردی ۶-۵ سال پیش بینی می گردد وبراساس تغییرات بوجود آمده درفن آوری نیاز به بازنگری وبازنویسی نرم افزارها بوجود می آید که این روند ادامه دار می باشد وسیستم آسیکودا نیز جدا از این تغییرات نبوده ودرطول چند سال گذشته تغییرات زیاد داشته است درحال حاضر آخرین نسخه آن که asycuda world بوده واز فن آوریهای جدید ومعماری j2ee استفاده میکند بوسیله آنکتاد طراحی شده ودرمنطقه آسیا به کشور ایران جهت پیاده سازی پیشنهاد شده است که اقدامات در دست پیگیری می باشد اطلاعات سیستم فوق در سایت www.asycuda.org که سایت جهانی آسیکودا می باشد قابل مشاهده است.

رابطه سیستم آسیکودا با GPS چیست و آن مدیریت چه نقشی در اجرای GPS ایفا مینماید؟

سیستم آسیکودا رویه های گمرک را پشتیبانی می نماید که یکی از این رویه ها سیستم ترانزیت می باشد که درحال توسعه به گمرکات ترانزیتی است . در راستای کنترل ونظارت بهتر بر کالاهای ترانزیتی در محدوده مابین دو گمرک استقرار وبکارگیری gps مفید می باشد ونظارت وکنترل را افزایش میدهد این مجموعه با همکاری اداره کل ترانزیت وگمرکات اجرایی پیاده سازی سیستم فوق را در گمرکات عهده دار است که تا پایان مهر ماه ۸۳ دو گمرک آستار وبازرگان به عنوان pilot برای این گونه عملیات درنظر گرفته شده وسپس سیستم به سایر گمرکات مهم ترانزیتی توسعه می یابد.

نرخ تعرفه مالیات اتومبیل پژو پارس مدل ۱۳۸۰ از نوع صادراتی که با مجوز هیئت دولت از کشور خریداری شده و پس از طی دوسال به شرط پرداخت مالیات قابل ترخیصند ، چگونه می باشد ؟

به موجب تصویبنامه شماره ۴۵۲۴۳/ت۲۷۷۲۳ هـ مورخ ۱/۱۰/۸۱ ، مصوبه شمارمه ۵۳۷۸/ت۱۹۵۱۳ هـ مورخ ۱۷/۲/۷۹ درخصوص ورود خودروهای تولیدی شرکتهای خودروسازی داخلی که به خارج از کشور صادر و توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور خریداری شده و وفق شرایط تصویبنامه مذکور باید ساخت ایران بوده و با اظهارنامه صادراتی به خارج صادر شده باشد و هنگام ورود حداقل دو سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد فقط برای آن دسته از خودروهایی که وفق شرایط تصویبنامه مذکور و تا تاریخ ۱/۱۰/۸۱ از کشور خارج شده اند تنفیذ گردیده است . لازم به توضیح است هریک از اتباع ایرانی مقیم خارج و دارندگان کارنامه شغلی می توانند یکبار از تسهیلات تصویبنامه برخوردار باشند و برای خودروی پژوپارس (پرشیا) ضمن در نظر گرفته شدن ده میلیون ریال عوارض دریافتی اتومبیلهای صادراتی برگشتی که هنگام ترخیص توسط گمرک وصول میشود به موجب دستورالعمل شماره ۵۹۲۷/۲۵۸ مورخ ۲۵/۸/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور مالیات خودروهای ساخت داخل نیز با توجه به مقررات سال ساخت آن وصول میشود که جهت خودروی مذکور ساخت سال ۱۳۸۰ تا این تاریخ مبلغ ۹۶۰/۵۳۸/۱۱ ریال تعیین گردیده است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درخصوص مالیات دریافتی ، موضوع از سازمان امور مالیاتی کشور قابل استعلام خواهد بود.

اگر کالایی به گمرک اظهار شده و تشریفات آن پایان پذیرفته باشد و برای خروج آن کالا از گمرک پروانه گمرکی صادر گردیده باشد لیکن از گمرک خارج نگردد ،پس از گذشت چهار ماه از توقف آن آیا مشمول مقررات متروکه میگردد یا خیر؟

ماده ۳۸۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – هرگاه کالایی که برای آن اظهارنامه تسلیم و عملیات ارزیابی آن پایان یافته و آماده ترخیص باشد و از تاریخ صدور پروانه گمرکی جز در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) تا چهارماه از گمرک خارج نشود طبق مقررات کالای متروکه فروخته شده و نسبت به واریز حاصل فروش آن اقدام خواهد شد و در مورد کالایی که در حراج یا مزایده فروخته می‌شود و خریدار با وجود پرداخت تمام بها کالا را از گمرک خارج نکند مقررات فوق اجرا می‌شود .

انوانتر یعنی چه؟

تعیین تعرفه کالا و بازدید محتویات کالا،تغییرلفاف کالا یا عملیاتی که مستلزم تغییر در بسته بندی می باشد با حضور نماینده گمرک

ماده ۹۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

صاحب کالا یا نماینده قانونی او حق دارد قبل از تسلیم اظهارنامه طبق تقاضای کتبی ۳ و ارایه اسناد مالکیت با موافقت گمرک کالای خود را رؤیت و به توزین بسته‌ها یا بازکردن و دیدن محتویات آن جهت بدست آوردن مشخصات مذکورو نمونه‌برداری و همچنین به خشک کردن کالا و تعویض لفاف آن اقدام نماید .اقدام مزبور باید با حضور و تحت نظارت مستمر مأموران مطلع و بصیر انجام بگیرد که اداره در ضمن صدور اجازه تعیین خواهد نمود .هرگاه براثر بازکردن و بستن بسته‌ها به ترتیب فوق خسارتی ۴ به محتویات آنها وارد آید مسئولیت آن متوجه گمرک نخواهد بود و از بابت آن خسارتی تخفیفی ۵ در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض داده نخواهد شد .

تبصره

هرگاه صاحب کالا بخواهد اقدام به بازدید محتویات بسته‌ها و یا تغییر لفاف و یا خشک کردن کالا ویا سایراعمالی که مستلزم تغییر در بسته‌بندی و دست خوردگی کالا باشد ۶ بکند باید مراتب را صریحا و به طور وضوح و تفکیک در درخواست خود قید نماید و مأموری که برای این کار تعیین می‌گردد باید مراقبت نماید که غیراز آنچه صاحب کالا درخواست نموده و با آن موافقت شده عمل دیگری انجام نگیرد و همچنین قبل از انجام هرگونه عملی مأمور باید مشخصات ظاهری بسته‌ها را از حیث نوع بسته و علامت و سالم بودن یا پارگی و یا دست خوردگی داشتن صورتمجلس کرده سپس اجازه بازکردن آنها را بدهد و پس از بازکردن بسته‌ها باید پر و یا خالی بودن و وزن خالص و نوع و جنس و مقدار و تعداد و سایر مشخصات کامل کالای محتوی تمام بسته یا بسته‌هایی را که مورد درخواست صاحب کالا بوده صورتمجلس نماید و در هر حال یک نسخه از صورتمجلس باید به انبار تسلیم شود .

ماده ۹۹

در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی او تعرفه صحیح ۷ کالای خود را نداند و یا در تشخیص آن تردید داشته باشد می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با تسلیم درخواست کتبی و ارایه اسناد مالکیت و الصاق نمونه کالا و مدارک مربوط به آن و با پرداخت هزینه آزمایش از رییس گمرک محل تعرفه‌بندی کالای خود را استعلام کند و پس از دریافت پاسخ کتبی و حصول اطلاع قطعی از تعرفه کالای خود به تنظیم اظهارنامه مبادرت نماید . درصورتی که تعرفه ابلاغ شده و به درخواست کننده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شده باشد قبول آن برای گمرک نسبت به موردالزامی است دراین‌موردنمونه‌برداری به‌عهده صاحب کالابوده وماموران جزنظارت حق هیچگونه مداخله در آنرا ندارند

تبصره ۱

برای هر اظهارنامه باید ۸ یک درخواست جداگانه تنظیم و برای هر قلم کالا هزینه آزمایش جداگانه پرداخت شود

تبصره ۲

اداره گمرک می‌تواند کالایی را که تشخیص مواد متشکله آن برای تعیین تعرفه آن کالا مورد نیاز باشد به آزمایشگاه ارسال دارد و در اینصورت هزینه آزمایش آنرا از صاحب کالا وصول خواهد کرد .

تبصره ۳

اشخاصی هم که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند ۹ می‌توانند به منظور تحصیل اطلاع از تعرفه کالا و سایر شرایط ورود آن از گمرک ایران با ارسال نمونه و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه حداکثر تا چه مدت کالای موردنظر به ایران خواهد رسید تقاضای تعرفه‌بندی آنرا بکنند این تعرفه بندی وقتی برای ادارات گمرک الزام آور خواهد بود که از طرف گمرک ایران به استناد رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ابلاغ شده و کالای مورد بحث برای یکبار گشایش اعتبار تا یکسال بعد ازتاریخ تعیین تعرفه وابلاغ آن‌به‌استعلام کننده‌واردشده‌باشدبه‌شرط آنکه درسال ورودبا رعایت‌مقررات‌صادرات وواردات مجازوازهرلحاظ مشابه‌همان کالایی باشدکه‌درخواست تعرفه‌بندی آنرانموده۱۰دراین قبیل موارد درموقع‌ترخیص‌اگرتوجه شودکه‌رأی دیگری از طرف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مورد همان نوع کالا صادر شده که به زیان واردکننده باشد مورد مشمول بند ۱ ماده ۳۲۶ این آیین نامه خواهد بود .

کدامیک از گزینه های ذیل ،مشمول تشریفات غیر قطعی در گمرک تلقی میگردد ؟

الف) ترانزیت خارجی ب) ورود موقت ج) مرجوعی د) ترانزیت داخلی ترانزیت داخلی

چگونه میتوان سیستم اصلاح شده (بازسازی شده) گوشی پزشکی را به ایران وارد نمود؟آیا ممنوع الورود است یا شرایط دارد؟

واردات گوشی پزشکی دست دوم به اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و درمان و همچنین اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده یک مقررات صادرات و واردات در وزارت بازرگانی نیاز دارد.

واردات نوشابه های غیر الکلی به ایران چگونه است؟

واردات نوشابه های غیر الکلی نیاز به اخذ مجوز ورود از وزارت بهداشت و درمان و ثبت سفارش در وزارت بازرگانی دارد.

من مدتی است که در امارات هستم و اکنون قصد بازگشت به ایران را دارم و تمایل دارم گیتار برقی خود را نیز به همراه بیاورم ،آیا در خصوص آوردن گیتا ربرقی ا زامارات به ایران مشکلی وجود دارد یا نه ؟

گیتار برقی جزو فهرست کالاهای همراه مسافر نبوده و قابل ورود نمیباشد لیکن چنانچه جزو وسایل شخصی مسافر بوده و بعنوان سا زتخصصی و یا حرفه ای مسافر باشد و از انواع مدلهای مجاز اعلام شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد قابل ترخیص خواهد بود بدیهی است اظهار نظر دقیق در این مورد منوط به اعلام دقیق مدل و مارک وسیله خواهد بود .

ادامه : با تشکر از پاسخ شما ، مشخصات گیتار من بدین صورت است : BC RICH ساخت شرکت BEAST

همانگونه که قبلا عنوان شد گیتار برقی جزو فهرست سازهای مجاز جهت ورود به کشور توسط افراد حقیقی و حقوقی بصورت کالای همراه مسافر نمیباشد مع الوصف وارد نمودن آن به همراه گیتار نواز ماهر نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد لذا شایسته است در خصوص گیتار مرود نظر خود از وزارت خانه مذکور استعلام نمائید.

حقوق و عوارض گمرکی متعلق به واردات آکواریم از کشور تایلند به ایران و امکان واردات آن از طریق هواپیما به تهران چگونه است؟

آکواریم ماهی جزو لیست کالاهای همراه مسافر نمی باشد مع الوصف چنانچه فقط تصمیم به ورود آن به صورت غیر تجاری و همراه خود در سفر به ایران را داشته باشید و ارزش آن نیز حدود ۱۰۰ دلار باشد میتوان با پرداخت حقوق ورودی و یک برابر سود بازرگانی اضافی نسبت به ترخیص آن اقدام نمود ضمنا حقوق پایه آکواریوم ۴ درصد و سود بازرگانی آن ۵۱ درصد ارزش کالا می باشد . تاکید میگردد در صورتیکه کالای مورد نظر شما تجاری نبوده و تعداد یکدستگاه به ارزش ۱۰۰ الی ۲۰۰ دلار همراه مسافر وارد شود به هر صورت که خریداری شده باشد (منجمله از طریق اینترنت) با مساعدت قابل ترخیص خواهد بود.

پته چیست ؟از نظر ارزش و حجم تا چه میزان میتوان با پته کالا ترخیص کرد ؟در خصوص کالای تجاری و مسافری توضییح دهید .

پته سبز گمرکی سند ترخیص کالای غیر تجاری از گمرک میباشد که ارزش آن از یکهزار دلار متجاوز نباشد .مسافر ورود ی به میزان ۸۰ دلار برای کالاهای همراه خود به شرط غیر تجاری بودن و ممنوع شرعی و قانونی نبودن برای یکبار در سال میتواند از معافیت مسافری استفاده نماید و برای مازاد ارزش ۸۰ دلار بشرط تجاری نبودن و اینکه کالای وارده جزو لیست کالاهای مسافری باشد با پرداخت حقوق پایه به میزان ۴ درصد ارزش و سود بازرگانی ۲ برابر مندرج در دریف تعرفه کالا قابل ترخیص خواهد بود .

ما در نظرداریم محصولات تولیدی خود در پاکستان را (قطعات تراکتور) در ایران بفروشیم برای دستیابی به این هدف مجبوریم کالاهای خود را به نزدیکترین مرز که میرجاوه میباشد بفرستیم آیا شما میتوانید در خصوص رویه ترخیص این کالاها از گمرک میرجاوه و تعرفه و حقوق گمرکی برای قطعات تراکتور ساخت پاکستان ما را راهنمایی کنید؟

قطعات تراکتور بصورت نو و کارنکرده پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قابل ورود به کشور میباشد .ضمنا حقوق ورودی قطعات منفصله برای تولید تراکتور کشاورزی ۴% ارزش میباشد.لیکن قطعات یدکی تراکتور با توجه به تنوع آنها بر اساس ردیف تعرفه مربوط به هر قلم از کالا مشخص میشود که در اینصورت جهت تعیین ماخذ میتوان به جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات پس از مشخص شدن ردیف تعرفه هر قلم از کالا مراجعه شود.

لطفا درخصوص تعرفه های جدید ورود اتومبیل راهنمایی فرمایید؟

در حال حاضر ترخیص خودرو سواری از گمرک منوط به ارائه مجوز وزارت بازرگانی و دارا بودن ضوابط استاندارد تعیین شده از سوی موسسه استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد و حقوق ورودی خودروسواری مشمول ردیف ۸۷۰۳ تعرفه تا ارزش سیف چهل و چهار میلیون ریال ۱۷۰% ارزش می باشد و به ازای هر بیست و دو میلیون ریال مازاد بر چهل و چهار میلیون ریال ارزش سیف ،۱۰ واحد به درصد حقوق ورودی اضافه می شود ، ضمن آنکه ترخیص خودرو از گمرک منوط به ارائه گواهی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می باشد ،

لطفا در خصوص نرخ ثابت نزول بانکی مالیات در گمرک خرمشهر راهنمایی نمایید ؟

اگر مقصود از پرسش فوق میزان معافیت سود بازرگانی کالاهای وارده از بندر خرمشهر باشد تخفیف در نظر گرفته شده ۳۰ درصد سود بازرگانی میباشد.

تعرفه ورود کامپیوتر لپ تاپ و قوانین مربوطه به چه صورتی است ؟

ردیف تعرفه کامپیوتر Note book 3020/8471 می باشد و مشمول پرداخت چهاردرصد از ارزش حقوق ورودی است و ورود آن به کشور پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانی آزاد است .

من در ماه آینده قصد دارم با اتومبیل به ایران بیایم ، چنانچه بخواهم اتومبیل خود را در ایران بفروشم چه مقرراتی در این خصوص وجود دارد و کلا چه نوع اتومبیلهایی را در ایران میتوانم به فروش برسانم؟

در صورتیکه قصد ورود اتومبیل بر طبق ضمانت کارنه دوپاساژ داشته باشید و وفق مقررات موجود بتوانید ورود موقت انجام دهید مستلزم آن است که بعد از اتمام فرصت سه ماهه تعیین شده اتومبیل را به خارج از کشور عودت نمایید و اتومبیل ورود موقت به هیچ عنوان قابل فروش نبوده و پیگرد قانونی دارد.

مایلم ۴-۳ کتاب از سایت www.amazone.com خریداری کنم منظورم واردات رسمی نیست فقط میخواهم چند کتاب مورد علاقه ام را در خصوص پرورش ماهی تهیه کنم . همچنین آیا میتوانم چند داروی هورمونی برای ماهیهایم وارد کنم متاسفانه داروخانه ها از دادن آن خودداری میکنند . داروها (هورمونها) عبارتند از :

TIROSIN , GONADOTROPIN (ONRH) , THYROTROPIN (TRH) . CORTICOTROPIN (CRH) , GROWTH HORMONE (RELEASING HORMONE GRH) , GONADOTROPIN برای زمان تخم ریزی و دیگر هورمونها . تکرار میکنم من قصدم خرید فقط چند بسته از هورمونهای مذکور است نه یک محموله بزرگ. ورود و ترخیص چند جلد کتاب چنانچه از موارد ممنوعه نباشد ایرادی نخواهد داشت . لیکن در مورد داروها و هورمونهایی که انرژی زا باشد ، اخذ مجوز وزارت بهداشت و در خصوص هورمونهای دامی اخذ مجوز دامپزشکی ضرورت دارد.

من یک ایرانی فیزیکدان با تخصص رادیولوژی و فوق تخصص نورولوژی هستم که بعد از ۲۵ سال قصد عزیمت به ایران را دارم ودر حال حاضر درلوس آنجلس دوره تخصص را میگذرانم . مایلم بدانم آیا میتوانم تجهیزات تخصصی (MRI , CT , US and X-RAY ) خود را بدون پرداخت مالیات همراه بیاورم ؟

ورود تجهیزات پزشکی اعم از MRI ، سی تی اسکن و X-RAY مستلزم ثبت سفارش در وزارت بازرگانی ، اخذ مجوز ورود و ترخیص از وزارت بهداری و سازمان انرژی اتمی می باشد ضمنا چنانچه کالا مستعمل باشد مجوز وزارت صنایع و معادن نیز لازم خواهد بود همچنین کالاهای مذکور براساس ردیف تعرفه های گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی مربوط می باشند.