هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی توسط دستگاه‌های دولتی را تصویب کرد.

چهت دانلود مصوبه کلیک کنید